Chương trình hoạt động

Chương trình hoạt động

      Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2017, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Quận Sơn Trà...

1. Triển khai tổ chức thực hiện chương trình Sau khi UBND thành phố phê duyệt  chương  trình - Thành  Hội  lập Ban chỉ đạo...

Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh mang tính nhân đạo nhân văn sâu sắc đã tạo điều kiện...

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Sau khi thành lập Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, Thành...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM         ...

Qua thực hiện Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh, Ban chỉ đạo rút ra một số kinh nghiệm...

Ngày 22 tháng 3 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội; bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đến thăm và hỗ trợ 6 trường hợp tại cộng đồng.

   Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2016, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ...

Chương trình hỗ trợ giúp phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh là một trong các chương trình mục tiêu của Hội, 10...

      Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội và bà Đỗ Thị Kim Lĩnh...

     Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại Hội nghị khoa học và lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm...

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2017, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ chức...

     Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng-...

     Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc