Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước...

     Sáng ngày 10 tháng 6 năm 2017, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng...

      Chiều ngày 05 tháng 6 năm 2017, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà...

     Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng-...

Tuổi thơ đẹp tựa vầng trăng Ước mơ học tập tung tăng sân trường Trái tim rạo rực tình thương Nâng cao đôi cánh để vươn dặm...

Thư cảm ơn của em Phạm Thục Trinh và em Nguyễn Thành Hưng đã phẫu thuật tim bẩm sinh.

Từ ngày thành lập Bệnh viện đến nay, khi có Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, định kỳ mỗi tháng, Hội Từ thiện nhân ái Phụ nữ của các chợ Hòa Khánh nấu một lần 700 suất, để phục vụ miễn phí các bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

      Thực hiện công văn số 17/HBT ngày 16 tháng 2 năm 2017 của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em...

Sáng ngày 05 tháng 5 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng- Chánh Văn phòng Hội...

Chiều ngày 25 tháng 4 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh - Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng - Chánh...

Chiều ngày 10 tháng 4 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng- Chánh Văn phòng Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng ....

Ngày 22 tháng 3 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội; bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đến thăm và hỗ trợ 6 trường hợp tại cộng đồng.

Thực hiện theo Văn bản số 349/UBND-VX của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 18 tháng 01 năm 2016 về việc chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh giai đoạn 2016-2020

Sáng ngày 11 tháng 3, tại Công viên Biển Đông, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn FPT tổ chức "Ngày vì cộng đồng - Vì thành phố 4 an”.

Sáng ngày 8 tháng 3 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng- Chánh Văn phòng Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đến thăm và hỗ trợ 2 trường hợp tại cộng đồng.

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc