Sáng ngày 05 tháng 5 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng- Chánh Văn phòng Hội...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc