HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG               ...

 HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG   ...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHÈO BẤT HẠNH TP.ĐÀ NẴNG                               Độc lập -Tự...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  ...

Sáng ngày 18 tháng 8 năm 2015, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Huyện Hòa Vang tổ chức Đại...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                           Độc lập –...

    ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số:  8600 /QĐ-UBND     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập - Tự do -...

Thực hiện chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh năm 2017. Chi tiết: Tải về tại đây

Phần thứ nhất KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHỮA TIM BẨM SINH CHO TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH NĂM 2015 Căn cứ chương trình chữa tim...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số: 8600 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày ...

Thực hiện chương trình mục tiêu khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, tử cung cho phụ nữ nghèo trong  năm...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                                                                     Độc lập –...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM         ...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc