BÁO CÁO KẾT QUẢ HỖ TRỢ GIÚP HÒA VANG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

433
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Số: 16 /BC-HBT                                                                                                   Đà Nẵng, ngày  22 tháng  6 năm 2015
                                                                                                           BÁO CÁO
                                     KẾT QUẢ HỖ TRỢ GIÚP HÒA VANG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
                                              6 THÁNG ĐẦU NĂM,  NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
Stt
Đăng ký, triển khai hỗ trợ giúp đỡ năm 2015
là 500.000.000 đồng
Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2015
Công việc còn lại 6 tháng cuối năm 2015
Số tiền
Ghi chú
Công việc
Địa điểm
Kinh phí
Công việc
Kinh phí
Địa điểm
1.
 Hỗ trợ 10 -15 em bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật.
300.000.000 đồng
Hỗ trợ 11em phẫu thuật tim
484.500.000 đồng
Hòa Khương,
1 em, Hòa Phong 2 em, Hòa Nhơn 1 em, Hòa Liên 4 em, Hòa Phước 1 em, Hòa Sơn 1 em, Hòa Châu 1 em
Hỗ trợ 4 em bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật.
Dự kiến 100.000.000 đồng
2.
Các trẻ em ở Huyện Hòa Vang từ 01- 20 tuổi được hỗ trợ  kinh phí khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh.
5.000.000 đồng
Khám 1.110 em
5.000.000 đồng
Các xã ở Huyện Hòa Vang
Giới thiệu 25 em bị tim bẩm sinh qua khám sàng lọc đến Bệnh viện Đà Nẵng khám chữa trị.
Sau khi có chỉ định phẫu thuật của bác sĩ Hội sẽ hỗ trợ.
3.
Giúp đỡ hỗ trợ 10-15 phụ nữ và trẻ em nghèo bị các bệnh hiểm nghèo điều trị tại các bệnh viện.
35.000.000 đồng
Hỗ trợ chữa bệnh cho 8 phụ nữ và trẻ em nghèo
24.000.000 đồng
Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Nhơn
Giúp đỡ hỗ trợ 5-7 phụ nữ và trẻ em nghèo bị các bệnh hiểm nghèo điều trị tại các bệnh viện
21.000.000 đồng
4.
Phụ nữ bị bệnh ung thư vú, tử cung chuyển về Bệnh viện Phụ nữ điều trị Hội sẽ thanh toán viện phí 100%.
30.000.000 đồng
Hỗ trợ chữa bệnh 7  lượt người
10.920.474 đồng
Các xã ở Huyện Hòa Vang
Phụ nữ bị bệnh ung thư vú, tử cung chuyển về Bệnh viện Phụ nữ điều trị Hội sẽ thanh toán viện phí 100%.
Có bệnh nhận đến điều trị Hội sẽ hỗ trợ.
5.
Hỗ trợ khám tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thứ vú, tử cung cho 120phụ nữ nghèo
75.000.000 đồng
Khám tầm soát phát hiện ung thư cho 117/120 người đợt 1
87.750.000 đồng
ở xã Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Phước
Tiếp tục hỗ trợ khám tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thứ vú, tử cung cho số phụ nữ nghèo còn lại
Hội sẽ hỗ trợ khi chị em đến khám
6.
Hỗ trợ người nghèo bị bệnh ung thư khám và chữa trị tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.
75.000.000 đồng
Hỗ trợ 73 lượt bệnh nhân
65.134.764 đồng
ở các xã Huyện Hòa Vang
Hỗ trợ người nghèo bị bệnh ung thư khám và chữa trị tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.
Dự kiến 100.000.000 đồng
7.
Tặng quà nhân dịp tết nguyên đán cho phụ nữ và trẻ em nghèo.
20.000.000 đồng
Tặng quà nhân dịp tết nguyên đán cho 45 phụ nữ và trẻ em nghèo
22.500.000 đồng
Xã Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Phong, Hòa Tiến
Tặng quà nhân dịp tết nguyên đán cho phụ nữ và trẻ em nghèo.
Đã hoàn thành
Tổng cộng đăng ký năm 2015 số tiền 500.000.000 đồng đã thực hiện 6 tháng đầu năm hỗ trợ cho 1.374 phụ nữ và trẻ em nghèo tại Huyện Hòa Vang khám chữa bệnh hiểm nghèo, tặng quà nhân dịp lễ, tết với tổng số tiền 699.805.238 đồng.
Trên đây là báo cáo kết quả giúp Huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng. Hội kính báo cáo các Ban, Ngành liên quan tiện việc theo dõi.
Nơi nhận:                                                                                                                  TM. HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
– Ban Dân vận Thành Ủy;                                                                                               NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG
– Ban thi đua khen thưởng Tp;                                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
– UBMTTQVN thành phố;                       báo cáo                                                                                         (Đã ký)
– Đảng ủy Khối;
– Khối TĐ các tổ chức XH- XH NN;                                                                                                  Phan Thị Mười
– Ban Chỉ đạo XD nông thôn mới
– UBND Huyện Hòa Vang;
– Thường trực Thành Hội;
– VP Hội;
– Lưu VT.