Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2015

500
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     NGHÈO BẤT HẠNH TP.ĐÀ NẴNG                                  Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
         Số:  09 /BC-HBT                                                   Đà Nẵng, ngày 8  tháng 04 năm 2015

                                             BÁO CÁO

                                                                                  Kết quả hoạt động của Hội Quý I
                                                                                   và triển khai nhiệm vụ Quý II/2015
          I. Kết quả hoạt động của Hội Quý I/2015
          Năm 2015 là năm có nhiều ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, là năm tình hình kinh tế xã hội diễn biến phức tạp. Hoạt động các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác vận động tài trợ của Hội. Ngay từ đầu năm Thành Hội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Quận Huyện Hội triển khai và thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội 3 tháng đầu năm 2015 đạt được 1 số kết quả sau:
          1. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
          – HĐTV Công Ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư có Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 cho Bệnh viện Ung thư như sau:
          + Chỉ tiêu giường bệnh 400 giường.
          + Chỉ tiêu nguồn nhân lực 1,2 CBNV/1 giường bệnh
          + Tổng doanh thu: 124.508.000.000 đồng.
          + Hội hỗ trợ kinh phí 50.000.000 đồng/giường bệnh = 20 tỷ đồng.
          – Bệnh viện Ung thư căn cứ chỉ tiêu kế hoạch Hội đồng thành viên giao đến nay Bệnh viện đã triển khai thực hiện chỉ tiêu sử dụng giường bệnh đạt 85%, chỉ tiêu lao động 1,2/giường bệnh. Đã tổ chức khám chữa bệnh cho 5.871 bệnh nhân, có 2.230 bệnh nhân điều trị nội trú. Doanh thu khám chữa bệnh 27.632.935.090 đồng, so với kế hoạch đạt 22,19%, BHYT thanh toán 18.263.112.754 đồng, thu viện phí 8.897.491.395 đồng. Đề nghị Thành Hội tài trợ kính phí khám chữa bệnh cho 435 người nghèo Quý I/2015, số tiền 472.330.941 đồng.
          – Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thẩm định tài trợ kinh phí khám chữa bệnh cho 290 người nghèo tháng 1 + 2 năm 2015, số tiền 363.790.260 đồng  báo cáo Thành Hội, gồm tỉnh Quảng Nam và các tỉnh miền Trung 85 người nghèo, số tiền 123.054.672 đồng, thành phố Đà Nẵng 205 người nghèo, số tiền: 240.735.588 đồng, trong đó: (*)
            – Tiếp nhận bếp cháo từ thiện bằng tiền và hiện vật có giá trị 81.983.000 đồng.  Trong đó bằng tiền 19.752.000 đồng.
(*) Quận Thanh Khê 47 bệnh nhân, số tiền 57.986.700 đồng; Quận Liên Chiểu 44 bệnh nhân, số tiền 33.899.488 đồng; Quận Cẩm Lệ 25 bệnh nhân, số tiền 48.671.761 đồng; Quận Ngũ Hành Sơn 10 bệnh nhân, số tiền 7.410.717 đồng; Quận Sơn Trà 3 bệnh nhân, số tiền 744.467 đồng; Quận Hải Châu 43 bệnh nhân, số tiền 61.404.731 đồng; Huyện Hòa Vang 33 bệnh nhân, số tiền 30.617.724 đồng.
          – Đã tổ chức phát 50.889 xuất cháo miễn phí phục vụ bệnh nhân, có 130 người vào ở nhà lưu trú thân nhân bệnh nhân.
2. Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
– Ngày 22/1/2015 UBND thành phố phê duyệt đề án đào tạo nguồn nhân lực Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.
– Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư đã lập thủ tục trình Sở Tài chính thẩm tra 2 hạng mục trang thiết bị y tế còn lại (phần điều chỉnh xuất xứ nơi sản xuất một số thiết bị, phụ kiện, thiết bị phụ trợ).
3. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ
– Chủ tịch Công ty giao chỉ tiêu cho Bệnh viện Phụ nữ năm 2015: chỉ tiêu 50 giường bệnh, tổng doanh thu 34.270.000.000 đồng, tổng chi phí 27.930.000.000 đồng, nộp khoán về Thành Hội 3.602.025.000 đồng.
– Bệnh viện Phụ nữ căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đến nay đã triển khai thực hiện chỉ tiêu giường bệnh đạt 71%. Đã tổ chức khám chữa bệnh cho 6.112 bệnh nhân, có 456 bệnh nhân điều trị nội trú. Doanh thu khám chữa bệnh 6.624.335.074 đồng, so với kế hoạch đạt 19,32%, có 19 phụ nữ nghèo sau khi trừ BHYT thanh toán, số tiền còn lại Thành Hội tài trợ, số tiền 47.129.265 đồng. Trong đó: (**)
– Triển khai kế hoạch khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, ung thư tử cung cho 700 phụ nữ nghèo năm 2015 theo kế hoạch của Thành Hội.
          4. Chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh
          – Đầu năm, Ban Chủ nhiệm chương trình xây dựng chương trình chữa bệnh  tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo năm 2015. Hỗ trợ phẫu thuật tim cho 70 trẻ em nghèo số tiền 3.500.000.000 đồng “Con hộ nghèo, cháu nội, ngoại gia đình có công cách mạng, con sĩ quan, chiến sĩ biên giới hải đảo được tài trợ 100% kinh phí phẫu thuật”. Đến nay chương trình đã làm việc với các nhà tài trợ đồng ý tài trợ 85% kinh phí cho 70 ca phẫu thuật. Lập thủ tục bảo lãnh tài trợ kinh phí để 13 em nhập viện phẫu thuật, số tiền 555.000.000 đồng.
          5. Chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh
           – Xây dựng chương trình hỗ trợ chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo năm 2015: 100 phụ nữ và trẻ em nghèo số tiền 300.000.000 đồng.
          – Triển khai Kế hoạch khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo năm 2015.
          – Nhân dịp Tết Ất Mùi Thành Hội đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ trao 480 xuất quà tết cho phụ nữ và trẻ em  nghèo, bệnh nhân đang chữa trị tại  Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng số tiền: 240.000.000 đồng.
          – Thành Hội đi thăm và hỗ trợ cho 12 phụ nữ và trẻ em nghèo chữa bệnh số tiền 36.000.000 đồng.
(**) Quận Hải Châu 10 bệnh nhân, số tiền 20.788.457 đồng; Quận Thanh Khê 3 bệnh nhân, số tiền 5.830.801 đồng; Quận Liên Chiểu 2 bệnh nhân, số tiền 7.072.150 đồng; Quận Sơn Trà 1 bệnh nhân, số tiền 3.717.285 đồng; Quận Ngũ Hành Sơn 2 bệnh nhân, số tiền 3.717.265 đồng; Huyện Hòa Vang 1 bệnh nhân, số tiền 6.003.307 đồng.
          6. Chương trình giúp Huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới
            – Thực hiện Chỉ thị 18 của Thành Ủy và hướng dẫn của Ban Dân vận Thành Ủy. Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đăng ký tổ chức hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo bị bệnh tim bẩm sinh, ung thư và các bệnh hiểm nghèo khác, số tiền 500.000.000 đồng.
          – Ba tháng đầu năm đã hỗ trợ khám chữa bệnh cho 99 người nghèo bị bệnh tim bẩm sinh, ung thư và các bệnh hiểm nghèo khác số tiền 321.121.031 đồng, so với đăng ký đạt 64,22%.
          7. Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng)
          – Kế hoạch nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng) niên học (2014-2015), đã tổ chức nuôi dạy 119 em trong đó có 23 em khiếm thính đang theo học các lớp nghề may, thêu, hội họa, mộc kỹ thuật, nấu ăn.
          –  Đầu năm Trung tâm đã làm việc với các nhà tài trợ ký hợp đồng tài trợ cho niên học số tiền 1.717. 223.000 đồng.
          – Quý I Trung tâm đã thực hiện tài trợ được 540.000.000 đồng so với kế hoạch đạt 36%. Trong dịp tết Ất Mùi Trung tâm đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ tặng quà và mỗi em một bộ quần áo mới vui tết.
          – Kết quả học tập tổng kết học kỳ I học sinh giỏi 4 em, đạt 3,5%, học sinh khá 65 em, đạt 57,6%, học sinh trung bình 33 em chiếm tỷ lệ 29,2 %, học sinh yếu 11 em chiếm tỷ lệ 9,7%.
          8. Trại Chăn Nuôi Nhơn Sơn
          – Căn cứ kế hoạch của Trại chăn nuôi năm 2015. Ba tháng đầu năm Trại đã thay 30 nái hậu bị, xuất chuồng 411 heo thịt, có trọng lượng 38.773 kg, thành tiền: 1.628.470.000 đồng, so với kế hoạch đạt 24,56%, Trại đã tổ chức tiêm phòng đủ các loại vắc xin cho đàn heo, tích cực phòng chống dịch bệnh.
9. Hoạt động Quận Huyện Hội
– Các Quận Huyện Hội căn cứ kế hoạch năm 2015, đến nay đã triển khai hỗ trợ sinh kế chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo và vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ 465.500.000 đồng so với chỉ tiêu đề ra đạt 35,76%. Trong đó: tổ chức tặng 1.000 xuất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo (***)
10. Ban Kiểm tra Thành Hội
Đầu năm Ban Kiểm tra Thành Hội họp triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm tra và phân công các thành viên Ban Kiểm tra giám sát hoạt động các đơn vị trực thuộc, các Quận Huyện Hội về thực hiện các chương trình mục tiêu của Thành Hội.
          11. Công tác vận động tài trợ
          – 3 tháng đầu năm 2015 tình hình kinh tế xã hội tuy có nhiều khó khăn nhưng Hội đã có nhiều cố gắng vận động tài trợ thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội.
(***) Quận Hội Hải Châu: 400 xuất, số tiền 200.000.000 đồng; Quận Hội Liên Chiểu: 150 xuất, số tiền 75.000.000 đồng; Huyện Hội Hòa Vang: 141 xuất, số tiền 70.500.000 đồng; Quận Hội Sơn Trà: 150 xuất, số tiền 45.000.000 đồng;Quận Hội Cẩm Lệ: 60 xuất, số tiền 30.000.000 đồng; Quận Hội Ngũ Hành Sơn: 60 xuất, số tiền 30.000.000 đồng;Quận Hội Thanh Khê: 65 xuất, số tiền 13.000.000 đồng.
          – Kết quả 3 tháng vận động tài trợ:                          1.486.793.000 đồng
          – Trong đó: Thông qua tài khoản:                                  33.500.000 đồng
                    + Tài trợ Quỹ Hội:                                               33.500.000 đồng
          – Chuyển trực tiếp đến tài khoản đơn vị                   1.453.293.000 đồng
                   + Tài trợ chương trình tim:                                 555.000.000 đồng
                   + Tài trợ trực tiếp cho phụ nữ, trẻ em                240.000.000 đồng
                          và bệnh nhân nghèo
                   + Tài trợ bát cháo từ thiện
                       Bệnh viện Ung thư (bằng tiền, hiện vật)           81.983.000 đồng
                   + Tài trợ Làng Hy Vọng (bằng tiền, hiện vật):     110.900.000 đồng
                   + Quận Huyện Hội vận động tài trợ:                465.500.000 đồng
          12. Công tác tổ chức – thi đua khen thưởng
           + Công tác tổ chức
           – Huyện Hội Hòa Vang có Tờ trình số 01 về bầu bổ sung BCH, Chủ tịch Huyện Hội, Thường trực Thành Hội có Quyết định công nhận Bà Trần Thị Lộc – Ủy viên BCH, Ban Thường vụ Huyện Hòa Vang giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Huyện Hòa Vang.
          – Theo Tờ trình của Bệnh viện Phụ nữ và đơn trình bày của Tiến sĩ – Bác sĩ Phạm Chí Kông “Xin kết thúc thời gian biệt phái tại Bệnh viện Phụ nữ” Thường trực Thành Hội đồng ý đề nghị của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ, Bệnh viện Phụ nữ có văn bản giao Bác sĩ Nguyễn Đắc Hùng – Phó Giám đốc Quyền Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ thay Tiến sĩ – Bác sĩ Phạm Chí Kông và bổ nhiệm ông Võ Xuân Phúc – Trưởng Khoa Phụ Ung bướu làm Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ.
          + Công tác thi đua khen thưởng
          Đầu năm 2015 Thành Hội phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của thành phố qua đó các đơn vị trực thuộc, các Quận Huyện Hội đăng ký giao ước thi đua báo cáo Thành Hội.
          * Nhận xét đánh giá chung
          Trong tình hình khó khăn nhưng chỉ đạo của Ban Thường vụ, khắc phục khó khăn nổ lực phấn đấu về cơ bản hoàn thành các chương trình mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Làng Hy Vọng đã ký hợp đồng tài trợ cho niên học số tiền trên 1.700.000.000 đồng kinh phí  nuôi dạy 119 em. Chương trình chữa tim bẩm sinh đã vận động các nhà tài trợ giúp 85% kinh phí phẫu thuật cho 70 em, các Quận Huyện Hội vận động kinh phí xây dựng quỹ Hội khá hơn so với cùng kỳ năm trước.
          Nhưng công tác vận động tài trợ của chúng ta còn thấp có nơi chưa đặt công tác vận động tài trợ xây dựng quỹ Hội là trọng tâm.
          II. Nhiệm vụ công tác Quý II/2015
           Phát huy kết quả đạt được 3 tháng đầu năm 2015, các đơn vị trực thuộc Hội, các Quận Huyện Hội phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đề ra Quý II.
          Các đơn vị trực thuộc, các Quận Huyện Hội tập trung triển khai thực hiện Thông báo số 02 của Thường trực Thành Hội ngày 6 tháng 3 năm 2015.
1.Công tác tuyên truyền vận động xây dựng quỹ Hội
– Các đơn vị tập trung công tác tuyên truyền vận động xây dựng quỹ Hội, đảm bảo kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu đề ra.
– Các Bệnh viện tặng cường quảng bá hình ảnh của đơn vị mình, mở rộng dịch vụ y tế tiết kiệm chi phí hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
            2. Công Ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
          – Căn cứ kế hoạch đề ra, đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng dịch vụ y tế, tiết kiệm chi phí, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Quý II.
          – Tổ chức tốt Hội nghị phòng chống ung thư năm 2015. Đây là cơ hội để tuyên truyền hình ảnh của Bệnh viện.
          – Từ khi Bệnh viện đi vào hoạt động chúng ta đã chăm sóc bệnh nhân nghèo ở tỉnh Quảng Nam như bệnh nhân nghèo thành phố Đà Nẵng. Đã giúp cho bệnh nhân nghèo Quảng Nam bị bệnh ung thư được chữa trị. Nay UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định hỗ trợ cho Bệnh nhân nghèo ở Quảng Nam chữa trị tại Bệnh viện Ung thư. Bệnh viện làm việc với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đơn vị quản lý quỹ, làm thủ tục để bệnh nhân nghèo ở Quảng Nam chữa trị tại Bệnh viện Ung thư được thanh toán kinh phí theo Quyết định số 2151 của UBND tỉnh Quảng Nam.
          – Việc khám chữa bệnh cho người nghèo tại Bệnh viện Ung thư. Bệnh viện xây dựng định mức kinh phí cấp bù sau khi BHYT thanh toán. Trình Thường trực Thành Hội để thực hiện trong tháng 4/2015.
          – Đề nghị HĐTV, Giám đốc Bệnh viện Ung thư chuẩn bị nội dung theo Thông báo số 02 ngày 06/3/2015 Thường vụ họp tại Bệnh viện để giải quyết tháo gỡ tạo điều kiện cho Bệnh viện hoạt động chậm nhất đầu tháng 5/2015.
          – Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 và kiểm kê 0 giờ ngày 1/1/2015 báo cáo Thành Hội.
          3. Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
– Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư khẩn trương lập thủ tục các gói thầu còn lại trình Sở Tài chính thẩm tra trình UBND thành phố phê duyệt.
 – Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư tập trung quyết toán chi phí Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư hoàn thành cuối tháng 6/2015.
          4. Công Ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng
          – Tập trung tuyên truyền quảng bá hình ảnh hoạt động Bệnh viện Phụ nữ thu hút bệnh nhân, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đề ra Quý II/2015.
          – Bệnh viện lập kế hoạch mở rộng hoạt động dịch vụ y tế, triển khai thực hiện Thông báo 02 của Thường trực Thành Hội ngày 6/3/2015.
          – Triển khai kế hoạch khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, ung thư tử cung cho 700 phụ nữ nghèo 7 Quận Huyện theo kế hoạch.
          5. Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh
          – Ban Chủ nhiệm chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em chỉ đạo các Quận Huyện Hội triển khai khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 1 đến 20 tuổi. Trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có chỉ định phẫu thuật của Bệnh viện làm thủ tục gởi về Ban Chủ nhiệm chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh kiểm tra, bảo lãnh tài trợ kinh phí để các em nhập viện chữa trị kịp thời.
          6. Chương trình hỗ trợ chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng
          – Thành Hội chỉ đạo Bệnh viện Phụ nữ, các Quận Huyện Hội triển khai thực hiện Kế hoạch về khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo theo kế hoạch phân bổ cho từng Quận Huyện.
          7. Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng)
– Tập trung chăm sóc sức khỏe cho các em về chế độ dinh dưỡng bữa ăn, nâng cao chất lượng học tập của các em ở trường cũng như tại Trung tâm đạt chất lượng cao hơn học kỳ I.
 – Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gặp mặt giao lưu và tài trợ các em ở Trung tâm.
 – Chuẩn bị kế hoạch tổng kết niên học (2014-2015).
  8. Trại Chăn Nuôi Nhơn Sơn
  – Căn cứ nhiệm vụ năm 2015 Trại phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch giao khoán.
  – Trại Chăn Nuôi đề nghị đầu tư nuôi heo công nghệ cao, Thường trực Hội nhất trí. Trại Chăn nuôi làm dự án đầu tư đảm bảo thu hồi vốn và có lãi trình Thường trực Hội.
          9. Hoạt động các Quận, Huyện Hội
          – Tập trung tuyên truyền vận động xây dựng quỹ Hội đảm bảo kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu của Quận Huyện Hội.
          – Các Quận Huyện Hội chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội theo kế hoạch hướng dẫn của Thành Hội.
          – Triển khai tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 1 đến 20 tuổi.
          – Các Quận Huyện Hội triển khai thực hiện Kế hoạch về khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo chưa được khám sàng lọc.
          10. Ban Kiểm tra Thành Hội
          Ban Kiểm tra Thành Hội triển khai công tác giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu và tài chính của các đơn vị. Chuẩn bị báo cáo công tác kiểm tra báo cáo Đại hội.
          11. Công tác tổ chức
          Thành Hội xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố và các Quận Huyện Hội nhiệm kỳ III (2015- 2020) trình cho BCH Thành Hội.
Phát huy những kết quả đã thực hiện và khắc phục những khó khăn phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch Quý II, lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ III (2015- 2020)./.
  Nơi nhận:                                                                TM. HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                                       
– Thường trực Thành Hội;                                                       NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG
– Văn phòng Thành ủy;                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
– Văn phòng UBND TP;       báo cáo                                                              (Đã ký)
– UBMTTQVN TP ;
– Ban Dân vận Thành ủy;                                                                    Trần Chí Thành
– Ban kiểm tra Thành Hội;
– Chủ tịch HĐTV BVUT;
– Kiểm soát viên BVUT, BVPN;
– Các đơn vị trực thuộc;
– Các Quận, Huyện Hội;
– Chương trình chữa tim bẩm sinh;
– Văn phòng Hội;
–  Kế toán Hội;
– Lưu VT.