Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội và bà Đỗ Thị Kim Lĩnh...

      Ngày 23 tháng 8 năm 2018, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội; bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó...

     Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo...

     Chiều ngày 9 tháng 8 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng-...

      Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2017, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Quận Sơn Trà...

         Sáu tháng đầu năm 2017, Bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Ung bướu luôn được đỏ lửa hàng ngày,...

     Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng-...

     Ngày 12 tháng 7 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng- Chánh...

      Khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 0 đến 20 tuổi là nhiệm vụ hàng...

     Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại Hội nghị khoa học và lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm...

      Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước...

Ngày 22 tháng 3 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội; bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đến thăm và hỗ trợ 6 trường hợp tại cộng đồng.

Thực hiện theo Văn bản số 349/UBND-VX của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 18 tháng 01 năm 2016 về việc chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh giai đoạn 2016-2020

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2017, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ chức...

   Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2016, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc