Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2017, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ chức...

      Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội và bà Đỗ Thị Kim Lĩnh...

     Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại Hội nghị khoa học và lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm...

     Chiều ngày 9 tháng 8 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng-...

      Sáng ngày 6 và ngày 7 tháng 9 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội và Đỗ Thị...

   Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2016, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ...

      Khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 0 đến 20 tuổi là nhiệm vụ hàng...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM         ...

         Sáu tháng đầu năm 2017, Bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Ung bướu luôn được đỏ lửa hàng ngày,...

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Sau khi thành lập Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, Thành...

     Ngày 12 tháng 7 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng- Chánh...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

      Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước...

     Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng-...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc