Chương trình hoạt động

Chương trình hoạt động

     Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo...

Ngày 22 tháng 3 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội; bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đến thăm và hỗ trợ 6 trường hợp tại cộng đồng.

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2017, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ chức...

     Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng-...

Qua thực hiện Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh, Ban chỉ đạo rút ra một số kinh nghiệm...

      Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước...

      Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội và bà Đỗ Thị Kim Lĩnh...

Chương trình hỗ trợ giúp phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh là một trong các chương trình mục tiêu của Hội, 10...

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Sau khi thành lập Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, Thành...

     Chiều ngày 9 tháng 8 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng-...

Thực hiện theo Văn bản số 349/UBND-VX của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 18 tháng 01 năm 2016 về việc chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh giai đoạn 2016-2020

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh mang tính nhân đạo nhân văn sâu sắc đã tạo điều kiện...

     Ngày 12 tháng 7 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng- Chánh...

     Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại Hội nghị khoa học và lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc