Chiều ngày 17 tháng 8 năm 2017, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ...

     Nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, sáng 7-8, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ...

Chiều ngày 01 tháng 12 năm 2016, lãnh đạo Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng...

Chiều ngày 22 tháng 12 năm 2016, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng- Chánh văn...

Chiều ngày 30 tháng 11 năm 2016, lãnh đạo Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng...

 Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2016,  tại Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao tài trợ cho Hội Bảo Phụ nữ...

Chiều 20-10 năm 2016, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã vận động Công ty...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc