Tại Đà Nẵng có một bệnh viện được bệnh nhân phần nào cảm thấy rất ấm lòng, vơi đi bớt nổi...

     Sáng 22 tháng 8 năm 2018, ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất...

     Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2018, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng...

     Sáng 25 tháng 7 năm 2018, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em...

     Ngày 20-7, Đoàn cán bộ Qũy Học bổng Vừ A Dính và Tổ chức The Vinacapital Foundation đến thăm Làng Hy Vọng...

     Chiều ngày 05 tháng 7 năm 2018, Bệnh viện Phụ nữ tổ chức tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu...

     Khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 0 đến 20 tuổi là hoạt động thường...

     Thực hiện công văn số 04/HBT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo...

     Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 -  21-6-2018), sáng ngày 20 tháng 6 năm 25018,...

     Thực hiện kế hoạch tập huấn đợt 2 trong tháng 5 và tháng 6 năm 2018, Hội Bảo trợ Phụ nữ và...

     Trong thời gian vừa qua, ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo...

     Chiều ngày 28 tháng 05 năm 2018, Chi bộ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố...

     Ngày 11 tháng 5 năm 2018, ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội và ông Hồ Phước Dũng - Chánh Văn Phòng...

       Trong những ngày của cuối tháng 4 năm 2018, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội và bà Đỗ Thị Kim Lĩnh,...

     Trong những tháng đầu năm 2018, Thực hiện chỉ đạo của Thành Hội, Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc