Từ Đại hội đến Đại hội

1154

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ III

(2016 – 2021)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ HỘI HIỆN NAY NƠI THƯỜNG TRÚ ĐIỆN THOẠI
1 Ông  Huỳnh Văn Hoa 1955 Nguyên Thành Ủy viên – Nguyên Bí Thư Đảng Ủy khối Các CQ TP. ĐN – Ủy viên BCH  Hội Bảo trợ PN và TE NBH  thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ II 2010-2015 12 Lê Cơ – TP. Đà Nẵng 0913.404.065
2 Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh 1961 Nguyên Thành Ủy viên – Chủ tịch Hội LHPN Đà Nẵng – Hội Bảo trợ PN và TE NBH  thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ II 2010-2015 15 Lê Văn Long – Đà Nẵng 0905.123.688
3 Ông Hồ Phước Dũng 1962 Ủy viên BCH Hội Bảo trợ PN và TE NBH TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ II 2010-2015 –  Chánh văn phòng Hội Số 3 Tản Đà – TP. Đà Nẵng 0905.120.993
4 Bà Nguyễn Thị Hồng 1978 Kế toán trưởng Thành Hội 50 Lý Văn Tố – Đà Nẵng 0905.035.999
5 Ông Mai Tấn Triển 1957 Ủy viên BCH Hội Bảo trợ PN và TE NBH  thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ II 2010-2015 -Trưởng Trại Chăn Nuôi Nhơn Sơn Điện Phước – Điện Bàn – Quảng Nam 0913.480.459
6 Ông Võ Xuân Phúc 1980  Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ  K11/11 Đỗ Quang – Đà Nẵng 0935.454.535
7 Ông Phan Thanh Vinh 1963 Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng) K34/65 Lê Hữu Trác – Tổ 71 Phường An Hải Đông Quận Sơn Trà – TP. Đà Nẵng 0983.116.212
8  Bà Phan Thị Kim Nga 1957 Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ II
2010-2015
K 36A/7 Châu Thượng Văn – ĐN 0905.193.019
9 Ông Trần Ngọc Thạnh 1958 Phó Giám đốc Sở Y tế – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng – Ủy viên BCH Hội Bảo trợ PN và TE NBH TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ II 2010-2015 49 Tăng Bạt Hổ – TP. Đà Nẵng 0914.068.999
10 Ông Nguyễn Út 1960 Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng
Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
167 Lê Độ – Đà Nẵng 0913.407.809
11 Bà Lê Thị Thu Hạnh 1969 Phó Giám đốc Sở
Ngoại vụ – TP. Đà Nẵng
Tầng 25 TTHC – 24 Trần Phú 0905.113.080
12 Ông Nguyễn Hùng Hiệp 1958 Phó Giám đốc Sở LĐ – TB&XH Tổ 26 P. Hòa Thọ Đông 0905.095.557
13 Ông Nguyễn Văn Tiết 1967 Phó Giám đốc BHXH TP. Đà Nẵng Tổ 119 P. Mỹ An-Q.Ngũ Hành Sơn 0905.142.448
14 Ông Nguyễn Văn Bai 1963 Trưởng phòng Tài chính Hành chính – Sự nghiệp Sở Tài chính TP. Đà Nẵng 113 Lưu Quý Kỳ – P.Hòa Cường Nam- Quận Hải Châu – TP. ĐN 0905.455.456
15 Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm 1976 Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Số nhà 502/2 Đường 2/9 – Đà Nẵng 0905.671.468
16 Ông Nguyễn Duy Minh 1982  Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Tổ 112 . P Hòa Khê – ĐN 0914.422. 179
17 Bà Nguyễn Thị Hứa 1955 Ủy viên BCH Hội Bảo trợ PN và TE NBH TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ II 2010-2015 – Chủ tịch Quận Hội Liên Chiểu Tổ 21 Hòa Thọ Tây – Quận Cẩm Lệ
TP. Đà Nẵng
0983.190.255
18 Ông Đoàn Thịnh 1954 Ủy viên BCH Hội Bảo trợ PN và TE NBH TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ II 2010-2015 – Chủ tịch Quận Hội Cẩm Lệ Tổ 37 Hòa Thọ Đông – Quận Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng 0905.225.217
19 Bà Nguyễn Thị Lượng 1958 Ủy viên BCH Hội Bảo trợ PN và TE NBH TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ II 2010-2015 – Chủ tịch Quận Hội Sơn Trà 39 Nguyễn Chí Diễu – TP. Đà Nẵng 0914.049.119
20 Bà Nguyễn Thị Anh 1957 Ủy viên BCH Hội Bảo trợ PN và TE NBH TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ II 2010-2015 – Chủ tịch Quận Hội Hải Châu K47/23 Lê Bá Phương – Hòa Cường Bắc – Hải Châu 0905.024.222
21 Bà Trần Thị Kết 1959 Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ
em nghèo bất hạnh Quận Thanh Khê
649 Trần Cao Vân – TP. Đà Nẵng 0905.294.942
22 Bà Trần Thị Lộc 1959 Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ
em nghèo bất hạnh Huyện Hòa Vang
Thôn Quan Nam – Xã Hòa Liên 0935.067.294
23 Bà Nguyễn Thị Dưỡng 1973 Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ
em nghèo bất hạnh Quận Ngũ Hành Sơn
K130/5 Hồ Nguyên Trừng – Đà Nẵng 0905.848.467
24 Ông Lê Vinh Quang 1970 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vận tải dịch vụ Phú Hoàng (Taxi Tiên Sa) 149 Huỳnh Thúc Kháng – Quận Hải Châu – Đà Nẵng 0905.857.888
Tổng cộng: 24 đồng chí

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ II

(2010 – 2015)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỘI
1 Ông Nguyễn Bá Thanh Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
2 Ông Trần Chí Thành Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
3 Bà Nguyễn Thị Vân Lan Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
4 Bà Phan Thị Mười Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
5 Ông Trịnh Lương Trân Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
6 Ông Phạm Đình Hào Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo trợ PN và TE NBH TP. Đà Nẵng Trưởng Ban Kiểm tra Thành Hội
7 Ông  Lương Minh Sâm Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo trợ PN và TE NBH TP. Đà Nẵng Giám đốc Sở Ngoại vụ
8 Ông Phạm Hùng Chiến Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo trợ PN và TE NBH TP. Đà Nẵng Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng
9 Ông Phan Gia Anh Bảo Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo trợ PN và TE NBH TP. Đà Nẵng
10 Ông Hồ Phước Dũng Ủy viên BCH Hội Bảo trợ PN và TE NBH TP. Đà Nẵng Chánh Văn phòng Hội
11 Ông Hoàng Văn Cúc Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
12 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
13 Bà Kiều Thị Thanh Trang Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
14 Ông Mai Tấn Triển Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
15 Ông Trần Ngọc Thạnh Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
16 Bà Trần Thị Lý Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
17 Ông Nguyễn Văn Phụng Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
18 Ông Nguyễn Hữu Toàn Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
19 Ông Lương Nguyễn
Minh Triết
Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
20 Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
21 Ông Vũ Ngọc Thanh Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
22 Ông Lê Á Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
23 Ông Đoàn Thịnh Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
24 Bà Nguyễn Thị Lượng Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
25 Bà Ngô Thị Liên Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng
26 Bà Lê Thị Phượng Ủy viên BCH Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ I

(2005 – 2009)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ HỘI
1 Ông Nguyễn Bá Thanh Chủ tịch Danh dự
2 Ông Phạm Đình Hào Chủ tịch (2002-2007)
3 Bà Nguyễn Thị Vân Lan Chủ tịch  (tháng 1/2008)
4 Bà Phan Thị Mười Phó Chủ tịch
5 Ông Trịnh Lương Trân Phó Chủ tịch (từ tháng 1-2008)
6 Bà Ngô Thị Liên Hương Ủy viên Ban Thường vụ
7 Ông Trần Nhật Bằng Ủy viên Ban Thường vụ
8 Ông  Lương Minh Sâm Ủy viên Ban Thường vụ (tháng 1/2008)
9 Ông Nguyễn Hữu Cảng Ủy viên Ban Chấp hành
10 Ông Phan Gia Anh Bảo Ủy viên Ban Chấp hành
11 Ông Hồ Phước Dũng Ủy viên Ban Chấp hành
12 Ông Hoàng Văn Cúc Ủy viên Ban Chấp hành
13 Ông Trần Tiến Cung Ủy viên Ban Chấp hành
14 Ông Đinh Văn Chấn Ủy viên Ban Chấp hành
15 Ông Phạm Hùng Chiến Ủy viên Ban Chấp hành
16 Ông Trần Ngọc Dy Ủy viên Ban Chấp hành
17 Ông Võ Xuân Lan Ủy viên Ban Chấp hành
18 Ông Nguyễn Điểm Ủy viên Ban Chấp hành
19 Ông Mai Tấn Triển Ủy viên Ban Chấp hành
20 Ông Phùng Đình Ủy viên Ban Chấp hành
21 Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng Ủy viên Ban Chấp hành
22 Bà Ngô Thị Liên Ủy viên Ban Chấp hành
23 Ông Hồ Văn Niên Ủy viên Ban Chấp hành
24 Ông Nguyễn Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành
25 Ông Đoàn Thịnh Ủy viên Ban Chấp hành
26 Bà Lê Thị Phượng Ủy viên Ban Chấp hành
27 Ông Ngô Quang Vinh Ủy viên Ban Chấp hành
28 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Ban Chấp hành
29 Bà Trần Thị Hồng Vân Ủy viên Ban Chấp hành