Kết quả khám sàng lọc, phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em Huyện Hội Hòa Vang năm 2016

429
Thực hiện công văn số 11/HBT ngày 24 tháng 02 năm 2016  của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng về việc khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em.
 Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đang khám  tim cho các em ở xã Hòa Phong
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và đồng chí Chủ tịch Danh dự huyện Hội, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh huyện Hòa Vang phối hợp với Trung tâm y tế, phòng Giáo dục đào tạo huyện tổ chức triển khai khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 1 – 20 tuổi, kết quả khám như sau:
Bắt đầu khám từ ngày 11/3/2016 đến 20/4/2016.
Tổng số trẻ em đến khám 3.872 em, phát hiện nghi mắc bệnh tim bẩm sinh 16 em, chỉ định phẫu thuật 12 em.
Ngoài ra các quận khác cũng  tổ chức  khám cho các em.
 Bác sĩ Bệnh viện Đà nẵng đang khám  tim cho các em ở xã Hòa Tiến