V/v tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, tử cung cho phụ nữ nghèo

1565

Thực hiện chương trình mục tiêu khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, tử cung cho phụ nữ nghèo trong  năm 2017.

Chi tiết: Tải về tại đây