Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng

430
 Chiều ngày 9 tháng 11 năm 2016, tại Bệnh viện Phụ nữ, với sự tham gia của Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng, lãnh đạo Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch  Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã công bố Quyết định Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng có hiệu từ ngày 01 tháng 11 năm 2016, đồng thời công bố Quyết định thôi giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng đối với bà Nguyễn Thị Vân Lan do không tiếp tục tham gia Ban lãnh đạo Thành Hội.
 Ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội công bố Quyết định
  Nhân buổi công bố này ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch  Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng cũng ghi nhận sự nổ lực to lớn của toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Phụ nữ đưa Bệnh viện Phụ nữ phát triển toàn diện trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp tích cực của bà Nguyễn Thị Vân Lan – nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ
                                                                                                                                          (Kim Loan-NVTH)