HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG Đà Nẵng, ngày 27 tháng 12 năm 2016   THƯ CẢM ƠN      Hội...

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ III (2016 - 2021) STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ HỘI HIỆN NAY NƠI THƯỜNG TRÚ ĐIỆN THOẠI 1 Ông  Huỳnh Văn Hoa 1955 Nguyên Thành...

Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng (8-11-2002...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số: 8600 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày ...

Năm 2002, xuất phát từ hoàn cảnh thực tế, nhiều trẻ em trên địa bàn thành phố bị bệnh tim bẩm sinh và các...

Đã bao đời nay, Miền Trung là vùng đất phải gánh chịu nhiều nỗi đau mất mát do chiến tranh tàn phá, do thiên...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc