Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2022 Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố ĐàNẵng...

     Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại hội trường Trụ sở các Hội xã hội, Xã hội – nghề nghiệp quận...

     Sáng 27/4, Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh quận Liên Chiểu tổ chức trao kinh phí khám...

     Chiều nay Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố và quận Sơn Trà đã đến thăm...

     Chiều ngày 06 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Trụ sở các Hội xã hội, Xã hội – nghề nghệp quận...

      Chiều ngày 30 tháng 03 năm 2022, ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em...

     Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2021, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng...

      Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2021, Nhóm Bạn Thanh Tâm khởi động lại "Nồi cháo tình thương" tại bệnh viện...

      Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2021, Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh Huyện Hòa Vang...

      Trong đầu tháng 7 năm 2021, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội, bà Đỗ Thị Kim  Lĩnh, Phó Chủ...

    Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2021, Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh quận Liên Chiểu long...

     Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2021, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh quận Sơn Trà tiến...

     Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2020, Chi bộ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố...

     Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2020, như thường lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Chợ Hàn trực thuộc Hội Liên hiệp...

     Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Ngân hàng Agribank chi nhánh Đà Nẵng, phối hợp Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc