Báo Cáo Tổng kết thực hiện chương trình chữa tim bẩm sinh năm 2015 và kế hoạch chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh năm 2016

583

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHỮA TIM BẨM SINH CHO TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH NĂM 2015
Căn cứ chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng 2010-2015 được UBND thành phố phê duyệt tại văn bản số 1362/UBND – VX ngày 8/3/2010.
Ban Chủ nhiệm chương trình đã  xây dựng kế hoạch chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng năm 2015.
– Kêu gọi các nhà tài trợ trong, ngoài nước, các tổ chức phi Chính phủ tài trợ cho chương trình chữa tim bẩm sinh.
– Đối tượng trẻ em từ 1 đến 20 tuổi.
– Năm 2015, giúp cho 70 em được phẫu thuật.
  + Kinh phí phẫu thuật: 3.000.000.000 đồng
– Các em con hộ nghèo, cận nghèo, hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng dưới 16 tuổi thực hiện theo Điều 5 và Điều 13 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 9/10/2014.
– Làm việc với nhà tài trợ và các bệnh viện phẫu thuật tim, thống nhất về biểu mẫu hồ sơ và các thủ tục để đảm bảo lập hồ sơ nhanh gọn. Cố gắng sau 10 ngày có giấy bảo lãnh tài trợ kinh phí phẫu thuật để các em được nhập viện.
1. Tổ chức khám sàng lọc phát hiện trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh
Ban chủ nhiệm có Công văn số 24/HBT ngày 9/4/2015 hướng dẫn tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh, các Quận Huyện Hội phối hợp với Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch trình UBND các Quận Huyện, UBND Quận Huyện có văn bản chỉ đạo tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh, huy động được sức mạnh của các tổ chức, phòng ban, UBND xã phường, các hội đoàn thể tham gia tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh đã tổ chức 56 điểm khám có 20.524 em đến khám, phối hợp nhà trường khám học đường, khám thường xuyên của các Trung tâm Y tế, qua khám phát hiện 199 em nghi bị bệnh tim bẩm sinh. Lập danh sách gởi về Ban Chủ nhiệm Chương trình, Ban Chủ nhiệm làm việc với Bệnh viện chữa tim tổ chức khám và điều trị cho các em.
Đây là năm chúng ta tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh tốt nhất, chỉ đạo của UBND Quận Huyện, sự phối hợp các đoàn thể và UBND phường vận động đưa con em đến khám, phát hiện được nhiều em bị bệnh tim bẩm sinh cần phải chữa trị kịp thời. Khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh đã đi vào ý thức và trách nhiệm của các cấp chính quyền và đoàn thể  đối với chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Nhưng cũng có gia đình thờ ơ về việc chăm sóc sức khỏe cho con mình, vận động đưa con đi khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh thì không chịu đưa con đi, đến khi con bị bệnh nặng đi cấp cứu tại bệnh viện thì đến Hội xin tài trợ phẫu thuật. Vì sự sống của các em, Ban chủ nhiệm làm việc với bệnh viện cho phẫu thuật trước, sẽ cấp giấy bảo trợ sau.
2. Kết quả tổ chức trợ giúp cho các em bị bệnh tim bẩm sinh đã chỉ định phẫu thuật
Thực hiện phương châm “Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, phi Chính phủ, doanh nghiệp, doanh nhân và gia đình tộc họ cùng tham gia”. Đây là sức mạnh tổng hợp, gắn trách nhiệm gia đình với chương trình trong việc chăm sóc trẻ em bất hạnh bị bệnh tim bẩm sinh.
Qua khám của Bệnh viện chữa tim có giấy chỉ định phẫu thuật Ban Chủ nhiệm đến từng nhà thăm và làm việc thống nhất với gia đình về kinh phí phẫu thuật: con hộ nghèo hoặc cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội dưới 16 tuổi thực hiện theo Quyết định số 34/2014-UBND ngày 9/10/2014. Các em trên 16 tuổi và cháu nội, ngoại liệt sĩ, thương binh, con sĩ quan, chiến sĩ đang công tác ở biên giới, hải đảo được chương trình hỗ trợ 100%  kinh phí phẫu thuật, số còn lại căn cứ thực tế vào hoàn cảnh của từng gia đình, gia đình có trách nhiệm đảm nhận một phần kinh phí, số tiền còn lại chương trình tài trợ kinh phí để các em được nhập viện kịp thời.
Trong năm qua, chúng ta đã lập 160 bộ hồ sơ vận động tài trợ, giúp đỡ cho 62 em được phẫu thuật tim bẩm sinh với số tiền: 2.978.500.000 đồng.
Trong 62 em đã được tài trợ phẫu thuật: cư trú ở Quận Hải Châu 08 em; Quận Thanh Khê 09 em; Quận Sơn Trà 06 em; Quận Liên Chiểu 07 em; ở Quận Ngũ Hành Sơn 05 em; Quận Cẩm Lệ 10 em; Huyện Hòa Vang 15 em; tỉnh Quảng Nam 02 em.
Trong đó có 4 em thực hiện tài trợ theo Quyết định số 34/2014-UBND ngày 9/10/2014 của UBND thành phố từ 1 đến 16 tuổi (Hải Châu:  2 em, Thanh Khê 1 em, Sơn Trà 1 em).
Sau phẫu thuật, sức khỏe các em được phục hồi, phát triển tốt, gia đình rất vui mừng. Có em do bệnh tim quá nặng phải phẫu thuật lần thứ 2, đến nay em phát triển tốt. Có em sau 15 ngày phẫu thuật tiếp tục đến trường, gia đình phấn khởi, vui vẻ.
– Trong tổ chức thực hiện, phải đi sâu sát từng gia đình, hiểu được cuộc
sống của mỗi gia đình để bàn bạc thống nhất gia đình có trách nhiệm cùng với chương trình tạo điều kiện đưa các em nhập viện kịp thời để phẫu thuật.
– Làm việc và thống nhất với lãnh đạo các bệnh viện phẫu thuật tim. Trong phẫu thuật dùng vật tư y tế tốt nhất, sử dụng kỹ thuật cao, giữ được thẩm mỹ cho các em, nhất là các em gái, phát sinh kinh phí chương trình đảm nhận.
Đối với nhà tài trợ thực hiện đúng cam kết, sử dụng kinh phí tài trợ đúng mục đích, đúng đối tượng. Về việc lập hồ sơ, bình quân mỗi em phải lập từ 2 đến 3 bộ hồ sơ (tuỳ theo số lượng và yêu cầu nhà tài trợ) gửi đến nhà tài trợ. Sau phẫu thuật, lập hồ sơ quyết toán từng ca đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ để thanh toán kinh phí tài trợ và đúng qui định của Nhà nước, nhà tài trợ đánh giá công tác quản lý thanh toán là minh bạch.
– Như vậy chúng ta đã xây dựng được mối quan hệ trách nhiệm và tình cảm vì trẻ em bất hạnh với các bệnh viện phẫu thuật tim,“có tấm lòng vàng tài trợ kinh phí là quý, nhưng chưa đủ. Phải có bàn tay vàng của các bác sĩ mới đem lại sự sống mới cho các em”. Có lúc chưa có hồ sơ, qua điện thoại bảo lãnh tài trợ kinh phí để các em được phẫu thuật cấp cứu kịp thời.
Sau phẫu thuật, sức khỏe các em phát triển tốt, hòa nhập cộng đồng. Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh tại thành phố Đà Nẵng đã đi vào cuộc sống, tạo địa chỉ đáng tin cậy cho các gia đình không may có con bị bệnh tim bẩm sinh.
Những việc chúng ta đã làm được nhờ sự phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm của các cấp các ngành. Chúng ta đã tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh, góp phần vào công việc chăm sóc trẻ em và thực hiện chương trình an sinh xã hội và xóa nghèo bền vững của thành phố Đà Nẵng.
                                                                                                                                            Phần thứ hai
CHƯƠNG TRÌNH CHỮA TIM BẨM SINH CHO TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2016
Căn cứ chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.
Căn cứ mục tiêu: “Tất cả trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được cứu chữa kịp thời”.
Theo số liệu của Viện tim Trung Ương: mỗi năm các em sinh ra có 6-7 phần ngàn em bị bệnh tim bẩm sinh. Ở thành phố Đà Nẵng mỗi năm các em sinh ra ước có 60 đến 70 em bị bệnh tim bẩm sinh.
Ban Chủ nhiệm chương trình chữa tim bẩm sinh xây dựng kế hoạch chữa tim bẩm sinh năm 2016.
1.     Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em năm 2016
– Thực hiện mục tiêu trẻ em từ 1 đến 20 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh được cứu chữa.
   1.1. Tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh. Đây là nội dung rất quan trọng, tất cả các em được khám sàng lọc phát hiện bệnh tim để có điều kiện cứu chữa kịp thời. Phấn đấu tất cả trẻ em từ 1-20 tuổi phải khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh.
   1.2. Tất cả trẻ  em từ 1 đến 20 tuổi bệnh viện chỉ định phẫu thuật thì phải  được tài trợ kinh phí phẫu thuật kịp thời. Dự kiến năm 2016: 70 em.
 2. Đối tượng
– Các em con thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hưởng bảo trợ xã hội từ 16-20 tuổi. Cháu nội, ngoại liệt sĩ, thương binh, người có công cách mạng, con sĩ quan, chiến sĩ đang công tác biên giới, hải đảo được hỗ trợ 100% kinh phí phẫu thuật (đây là chính sách hậu phương quân đội và người có công cách mạng).
– Con gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hưởng bảo trợ xã hội dưới 16 tuổi thực hiện theo Điều 5 và Điều 13 quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 9 tháng 10 năm 2014. Từ 16 đến 20 tuổi chương trình tài trợ.
– Cháu nội, ngoại liệt sĩ, thương binh, người có công cách mạng, con sĩ quan, chiến sĩ đang công tác biên giới, hải đảo được hỗ trợ 100% kinh phí phẫu thuật góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội và người có công cách mạng.
– Ngoài đối tượng trên, gia đình tộc họ có trách nhiệm tham gia cùng chương trình để các em được nhập viện phẫu thuật.
3.Nguồn kinh phí:
– Thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 9 tháng 10 năm 2014.
– Vận động Quỹ đạt: 3.000.000.000 đồng.
– Quỹ Hội:15% = 450.000.000 đồng.
– Phối hợp với Sở ngoại vụ thành phố, kêu gọi tổ chức phi Chính phủ, tập đoàn, cá nhân người nước ngoài tài trợ kinh phí.
– Kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ. Xây dựng quỹ chữa tim bẩm sinh cho trẻ em.
– Gia đình khá giả có trách nhiệm góp phần kinh phí phẫu thuật tim cho các em.
– Kinh phí quản lý, thanh quyết toán theo yêu cầu của nhà tài trợ và theo qui định về quản lý tài chính của Nhà nước.
4. Những giải pháp để tổ chức thực hiện
a. Ban chủ nhiệm xây dựng kế hoạch, lập kế hoạch triển khai kêu gọi trợ giúp kinh phí chữa tim bẩm sinh đạt: 3.000.000.000 đồng, hỗ trợ cho 70 em được phẫu thuật và trợ giúp cho các em gia đình khó khăn sau phẫu thuật để các em vượt qua khó khăn bệnh tật, hòa nhập cộng đồng.
b. Làm việc các Bệnh viện phẫu thuật tim có cam kết dùng kỹ thuật cao, vật tư y tế tốt nhất giữ thẩm mỹ trong phẫu thuật cho các em để các em thụ hưởng khoa học phát triển dù kinh phí có cao nhưng sức khỏe các em nhanh hồi phục.
c. Quận, Huyện Hội lập kế hoạch trình UBND Quận, Huyện khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh trình UBND Quận Huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế, phòng giáo dục, UBND xã, phường:
          – Phối hợp phòng giáo dục tổ chức đưa bác sĩ đến khám tại các trường.
– Có kế hoạch tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh ở từng trường học, liên hệ Bệnh viện Đà Nẵng đã hỗ trợ đưa bác sĩ về khám tại trường.
– Phối hợp trung tâm y tế khám tiêm chủng mở rộng gắn khám sàng lọc phát hiện tim trước, tiêm chủng sau.
– Tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên nghĩa vụ quân sự phát hiện lập danh sách.
– Tổ chức khám tập trung tại Trung tâm y tế phát hiện lập danh sách.
d. Thực hiện quy chế hoạt động, có phân công trách nhiệm từng thành viên. Đảm bảo tổ chức thực hiện đạt kế hoạch đề ra.
5. Sau khi phẫu thuật về gia đình
– Gia đình phải tuân thủ lời dặn của bệnh viện.
– Đến bệnh viện tài khám đúng hẹn.
– Chăm sóc các em sau phẫu thuật chu đáo.
 – Quận Huyện Hội phối hợp với Ban Chủ nhiệm chương trình chữa tim bẩm sinh, giúp đỡ các em khó khăn về tiền thuốc, hỗ trợ học tập, thăm và theo dõi sự phát triển của các em.
– Nhà trường quan tâm về học môn thể dục cho các em.
Với trách nhiệm và tình cảm đối với trẻ em, vì sự bất hạnh của các em bị bệnh tim bẩm sinh, chúng ta làm hết sức mình để không còn trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được bệnh viện chỉ định phẫu thuật mà không được cứu chữa kịp thời.
Nơi nhận:
-UBND TP;
– Đ/c Đặng Việt Dũng – PCTUBND;   báo cáo
– VP UBND TP;
– Sở Ngoại vụ TP;
– Sở Lao động TBXH TP;
– Sở Y tế TP;
– Sở Tài chính TP;
– Sở KH&ĐT TP;
– BCH Thành Hội;
– Ban Kiểm tra Thành Hội;
– Các Quận, Huyện Hội;
–  Ban chủ nhiệm chương trình tim;
– VP, KT Hội;
– Chương trình tim;
Lưu VT .
BCN CHƯƠNG TRÌNH CHỮA TIM BẨM SINH
CHO TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH TP.ĐÀ NẴNG   
 CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Trần Chí Thành