Kết quả khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh năm 2015

395
Thành Hội có Công văn số 24/HBT ngày 9/4/2015 về việc chỉ đạo Quận, Huyện Hội tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 1 đến 20 tuổi, các Quận Huyện phối hợp ngành y tế tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh đã tổ chức 56 điểm khám có 20.524 em đến khám, qua khám phát hiện có 199 em bị bệnh tim bẩm sinh, cụ thể như sau:
  • Quận Thanh Khê 744 em đến khám nghi 22 em
  • Quận Sơn Trà 970 em đến khám nghi 6 em bị bệnh tim
  •  Quận Liên Chiểu có 134.422 em đến khám nghi 80 em bị bệnh tim
  • Quận Cẩm Lệ có 1.530 em đến khám nghi 11 em bị bệnh tim
  • Quận Ngũ Hành Sơn có 1.190 em đến khám nghi 20 em bị bệnh tim
  •  Quận Hải Châu có 1.558 em đến khám nghi 35 em bị bệnh tim
  • Huyện Hòa Vang có 1.110 em đến khám nghi 25 em bị bệnh tim
Ban Chủ nhiệm chương trình làm việc với Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức khám cho các em, có 137 em đến Bệnh viện Đà Nẵng để khám chỉ định phẫu thuật tim cho 15 em. Còn 62 em chưa đến khám, các Quận Huyện Hội vận động gia đình đưa các em đến Bệnh viện Đà Nẵng để khám chữa trị.
Chương trình  đã lập trên 100 bộ hồ sơ vận động tài trợ, giúp cho 62 em phẫu thuật tim, số tiền 2.848.500.000 đồng.