Kết quả khám tầm soát bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo năm 2015

403
Thực  hiện kế hoạch số 01/KH –HBT ngày 11 tháng 03 năm 2015 của  Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư vú, ung thư tử cung cho phụ nữ nghèo năm 2015. Kết quả trong năm khám được 593/700 phụ nữ nghèo đến khám, tổng số tiền 407.504.338 đồng. Cụ thể như sau:
Các chị phụ nữ nghèo ngồi chờ chuẩn bị khám bệnh
   Quận Sơn Trà: 101/120 phụ nữ nghèo, số tiền: 71.592.940 đồng
   – Huyện Hòa Vang: 117/120 phụ nữ nghèo, số tiền: 77.754.420 đồng
   – Quận Thanh Khê: 69/100 phụ nữ nghèo, số tiền: 45.619.230 đồng
   – Quận Ngũ Hành Sơn: 44/80 phụ nữ nghèo, số tiền: 30.950.931 đồng
   – Quận Cẩm Lệ: 59/70 phụ nữ nghèo, số tiền: 40.283.229 đồng
   – Quận Hải Châu 57/60 phụ nữ nghèo, số tiền: 38.910.553 đồng
   – Quận Liên Chiểu 146/150 phụ nữ nghèo, số tiền: 102.393.035 đồng
Phụ nữ nghèo đang được Bác sĩ khám bệnh và tư vấn