Lãnh đạo Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng làm việc với các đơn vị trực thuộc Thành Hội.

422
Từ ngày 22 /11 /2016 đến ngày 24/11 năm 2016, lãnh đạo Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng làm việc với Lãnh đạo Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn; Lãnh đạo Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng; Lãnh đạo Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn (Làng Hy vọng). Qua các buổi làm việc,  ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội đã kết luận như sau:
Đối với Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn:
Hoạt động sản xuất chăn nuôi ổn định, không ảnh hưởng đến vệ sinh và môi trường trong dân. Đảm bảo thu nhập cho người lao động 6.000.000 đồng/người. Trại tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Phối hợp đồng bộ với các cơ quan thú y trong nhiệm vụ tiêm chủng, phòng dịch. Đây là nỗ lực đáng biểu dương của Trại. Nội bộ đoàn kết. Phấn đấu xây dựng tổ chức chính trị, đoàn thể tại Trại.
Trong thời gian đến, Lãnh đạo và các bộ phận trực thuộc Trại cần đánh giá chính xác, chặt chẽ và sát thực tế để có cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2017. Phấn đấu giữ vững an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi, hướng đến tăng cường chăn nuôi gia công và cung cấp giống. Trại Chăn nuôi Nhơn Sơn xây dựng dự thảo kế hoạch chăn nuôi năm 2017 báo cáo Thành Hội tham gia góp ý. Tập trung nghiên cứu chăn nuôi và trồng các loại cây con giống khác, có sự giúp đỡ của Chi cục thú y thành phố Đà Nẵng. Phải có phương châm bảo toàn và phát triển được vốn. Xây dựng các loại quy chế làm việc Trại Chăn nuôi, Quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017.
Đối với Làng Hy Vọng:
Lãnh đạo và tổ trưởng các bộ phận ở Trung tâm đã phối hợp đồng bộ và thực hiện tốt việc nuôi dạy, đảm bảo chất lượng học sinh giỏi đạt trên 50%. Trong thời gian qua, chưa để xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm. Công tác vận động tài trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đạt kết quả khá, đảm bảo kinh phí nuôi dạy các em.
Trong  năm 2017 Làng Hy vọng xây dựng kế hoạch về tổ chức nuôi dạy và nguồn kinh phí nuôi dạy các em. Xây dựng thang bảng lương và các khoản thu nhập thực tế của CBNV. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng đội ngũ, trẻ hóa cán bộ. Công tác cán bộ cần tiến hành đúng các quy định, công khai, dân chủ. Xây dựng quy chế tiếp các đoàn khách nước ngoài đến Trung  tâm  làm việc. Xây dựng Quy chế tiếp nhận các em vào Làng, trình Thành Hội phê duyệt. Tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 vào giữa tháng 1-2017 và tổ chức khen thưởng cả năm học vào tháng 6/2017. Chăm lo tết cho CBNV và 116 em mồ côi khuyết tật tại Làng Hy Vọng. Tiếp tục làm tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cấp website  để tuyên truyền, quảng bá, vận động tài trợ cho Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng). Đổi mới, tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý nuôi và day. Xây dựng cảnh  quan xanh-sạch-đẹp, giáo dục và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh.
Làm việc với Công ty TNHH MTV Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ: Đề nghị Giám đốc Bệnh viện Phụ nữ rà soát lại đội ngũ CBNV, bố trí các khoa phòng cho phù hợp, hoạt động có hiệu quả, năng suất cao. Xây dựng đội ngũ CBNV trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn cao, có chế độ đãi ngộ phù hợp thu hút người tài phục vụ Bệnh viện.
Về thực hiện chế độ miễn giảm viện phí cho phụ nữ nghèo, trước mắt tiếp tục thực hiện miễn giảm viện phí cho phụ nữ nghèo sau khi trừ BHYT thanh toán đến hết 31/12/2016. Sang năm 2017, thực hiện chế độ miễn giảm cho phụ nữ nghèo như trước đây.
Bệnh viện Phụ nữ tập trung xây dựng các qui chế làm việc của bệnh viện, qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế tiếp khách nước ngoài, qui chế dân chủ ở cơ sở…. Tổ chức Hội nghị người lao động tập trung tháng 01/2017.
(Kim Loan – NVTH)