Thăm 6 gia đình có con bị bệnh tim bẩm sinh, với tổng chi phí phẫu thuật gần 323.000.000 đồng

241

     Ngày 26 tháng 5 năm 2020, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, phụ trách chương trình tim và bà Nguyễn Thị Hứa, Chủ tịch Quận Hội Liên Chiểu đến thăm các gia đình có con bị bệnh tim bẩm sinh cần được phẫu thuật gấp.

     Cháu Lê Thị Thảo Nhi, 01 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh, Thông liên thất phần màng cao, con của ông Lê Vũ Miền và bà Huỳnh Thị Thu An, ở tổ 79c, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Chi phí mổ của cháu 45.000.000 đồng. Hoàn cảnh của cháu rất khó khăn, ba cháu làm nghề lái xe thuê, mẹ ở nhà nội trợ, thu nhập thấp, không ổn định, còn nuôi anh trai cháu ăn học.

     Cháu Nguyễn Tường An, 01 tuổi, ở tổ 93, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, con ông Nguyễn Hữu Phong và bà Phan Thị Lan. Cháu An bị bệnh tim bẩm sinh, thông liên nhĩ lổ tứ phát. Chi phí mổ của cháu 60.000.000 đồng. Gia đình cháu thuộc diện hộ khó khăn, ba, mẹ cháu làm công nhân, thu nhập rất thấp, không đủ tiền nuôi 2 anh em cháu đi ăn học.

     Cháu Thái Thị Cát Như Ý, 5  tháng tuổi, ở tổ 35, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, con ông Thái Viết Hảo và bà Phan Thị Thúy Vân, cháu Ý bị tim bẩm sinh, thông liên nhĩ lổ tứ phát. Chi phí mổ của cháu 60.000.000 đồng. Gia đình cháu thuộc diện hộ khó khăn, ba, mẹ cháu làm công nhân tại khu công nghiệp Hòa Khánh, thu nhập rất thấp, ở nhà thuê, còn nuôi anh trai cháu ăn học.

     Cháu Phan Phúc Hưng, 2 tuổi, ở tổ 76, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, con ông Phan Việt Anh và bà Nguyễn Thị Thơ, cháu Hưng bị tim bẩm sinh, còn ống động mạch. Chi phí mổ của cháu 38.000.000 đồng. Gia đình cháu thuộc diện hộ khó khăn, ba, mẹ cháu làm công nhân, thu nhập rất thấp, đang thuê phòng trọ để ở.

     Cháu Huỳnh Ngọc Bảo Ngân, 2 tuổi, ở tổ 20, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, con ông Huỳnh Ngọc Nhân và bà Đặng Thị Ngọc Ny, cháu Ngân bị tim bẩm sinh, thông liên nhĩ lổ tứ phát. Chi phí mổ của cháu 60.000.000 đồng. Gia đình cháu thuộc diện hộ khó khăn, ba, mẹ cháu làm công nhân, thu nhập rất thấp, đang ở nhà của bà Nội.

     Cháu Trương Khánh Ly, 01 tuổi, ở tổ 79, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, con ông Trương Huỳnh Vương và bà Nguyễn Hoài Thương, cháu Ly bị tim bẩm sinh, thông liên nhĩ lổ tứ phát. Chi phí mổ của cháu 60.000.000 đồng. Gia đình cháu thuộc diện hộ khó khăn, ba, mẹ cháu làm công nhân tại khu công nghiệp Hòa Khánh, thu nhập rất thấp, đang thuê phòng trọ để ở.

      Trong dịp đến thăm các cháu, ông Huỳnh Văn Hoa đã thăm hỏi động viên và xác định đây là những trường hợp cần được phẫu thuật kịp thời để cứu sống các cháu. Tổng số tiền phẫu thuật cho 6 cháu này là 323.000.000 đồng. Lãnh đạo Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi đến các nhà tài trợ, các mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng với Hội tài trợ kinh phí phẫu thuật cho các cháu trong thời gian tới.

(Kim Loan – NVTH)