Bà Nguyễn Thị Lãnh bổ nhiệm làm Kiểm soát viên Bệnh viện Phụ nữ

459
         Sáng ngày 13 tháng 02 năm 2017, tại Bệnh viện Phụ nữ, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Lãnh làm Kiểm soát viên Bệnh viện Phụ nữ có hiệu từ ngày 18 tháng 01 năm 2017. Cùng dự có Lãnh đạo Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Bệnh viện và toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Phụ nữ.
 Ông  Huỳnh  Văn Hoa – Chủ tịch Hội trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Lãnh – Kiểm soát viên Bệnh viện Phụ nữ
      Tại buổi công bố này, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, đã phát biểu chúc mừng và khẳng định việc bổ nhiệm kiểm soát viên là nhằm giúp cho Bệnh viện Phụ nữ hoạt động tốt hơn, chi tiêu đúng theo qui định của pháp luật nhà nước, là người trực tiếp kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Bệnh viện Phụ nữ, hướng Bệnh viện không ngừng đổi mới công tác quản lý, thực hiện tốt việc chỉ đạo của Thành Hội (Kim Loan-NVTH).