Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

373
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
NGHÈO BẤT HẠNH TP.ĐÀ NẴNG
Số: 01/ BC- HBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         Đà Nẵng, ngày  10  tháng 01  năm 2014
BÁO CÁO

    Kết quả hoạt động của Hội năm 2013 và phương hướng   

 nhiệm vụ năm 2014

 I. Kết quả hoạt động của Hội năm 2013
Năm 2013 là năm tình hình kinh tế thế giới diễn biến xấu và phức tạp, tác động đến tình hình kinh tế trong nước ảnh hưởng đến công tác vận động tài trợ thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội. Tuy nhiên được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, Hội đoàn thể cùng với sự nỗ lực của BCH Thành Hội, các cấp Hội đã quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đề ra năm 2013 đặc biệt là tổ chức khánh thành và đưa Bệnh viện Ung thư đi vào hoạt động, tổng kết 10 năm thực hiện chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh và tiếp nhận quản lý Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn.
1. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
+ Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng là công trình trọng điểm được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tập trung chỉ đạo, ngày 19/1/2013 đã khánh thành đưa bệnh viện vào hoạt động, Bệnh viện Ung thư có diện tích xây dựng 150.000 m2 quy mô 500 giường với 457 cán bộ nhân viên, trong đó có 67 bác sĩ. Bệnh viện có 28 khoa phòng và trung tâm.
+ Chủ tịch Thành Hội ra Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư và Quyết định bổ nhiệm Hội đồng Thành viên, Ban Giám đốc Bệnh viện Ung thư, Kiểm soát viên. Qua một năm Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư đã nỗ lực vượt qua khó khăn từng bước đưa Bệnh viện Ung thư từng bước đi vào nề nếp thực hiện được nhiệm vụ đã đề ra.
+ Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng từ ngày đi vào hoạt động đã tổ chức khám chữa bệnh cho 21.000 lượt bệnh nhân. Trong đó: Điều trị nội trú 5.900 lượt bệnh nhân. Có 1.039 bệnh nhân nghèo.
– Doanh thu: 67.757.000.000 đồng.
– Chi phí: 99.841.000.000  đồng
– Hội cấp bù chi phí: 32.083.000.000  đồng
– Công suất sử dụng giường bệnh đạt 91,2 %.
– Bệnh viện Ung thư đã thực hiện miễn giảm viện phí sau khi BHYT thanh toán cho 1.039 bệnh nhân nghèo bị bệnh ung thư đến chữa trị tại Bệnh viện với số tiền: 801.508.031 đồng. Trong đó: Thành phố Đà Nẵng 612 bệnh nhân, số tiền: 450.028.631 đồng, Tỉnh Quảng Nam 427 bệnh nhân, số tiền 351.207.400 đồng. Thực hiện mục tiêu người nghèo bị bệnh ung thư được chữa trị miễn phí.
– Bếp cháo từ thiện Bệnh viện Ung thư đã tiếp nhận tài trợ 1.034.184.694 đồng, trong đó tài trợ bằng tiền 531.809.538 đồng, bằng hiện vật có giá trị 502.375.156 đồng. Đã tổ chức phát 172.105 xuất cháo và bố trí cho 938 người nhà bệnh nhân vào ở nhà lưu trú thân nhân bệnh nhân.
+ Hội đồng thành viên đã phát huy vai trò đại diện cho chủ sỡ hữu giám sát đôn đốc việc thực hiện các Quyết định của chủ sỡ hữu, kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắt khó khăn thúc đẩy bệnh viện phát triển và đưa dần vào nề nếp.
+ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư đã thực hiện chức năng thẩm tra báo cáo tài chính và chỉ tiêu kế hoạch của bệnh viện hằng quý, thẩm tra chính sách miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo để cho người nghèo được thụ hưởng chính sách của Thành Hội.
2. Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng đã hoàn thành một số nội dung công việc, đôn đốc lắp đặt 17gói thầu trang thiết bị y tế có giá trị 448.363.872.000 đồng, nghiệm thu và bàn giao cho Bệnh viện Ung thư tiếp nhận và sử dụng phục vụ khám chữa bệnh. Phối hợp với các nhà thầu thực hiện việc bảo hành, bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị y tế Bệnh viện Ung thư. Đến nay, đã làm thủ tục thanh quyết toán 1 gói thầu còn lại 16 gói thầu đã tạm ứng 90% và sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu làm quyết toán để thanh toán 10%  theo hợp đồng đã ký kết.
– Báo cáo tổng hợp quyết toán đề án tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Bệnh viện Ung thư từ 30/9/2012 trở về trước.
3. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng
– Mặc dù gặp nhiều khó khăn song Bệnh viện Phụ nữ đã nỗ lực khắc phục khó khăn đổi mới công tác quản lý. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm 2013 đã đề ra.
– Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia bệnh viện đã tổ chức khám tầm soát ung thư vú và tử cung cho 786 phụ nữ nghèo.
– Tổ chức khám chữa bệnh cho 14.189 lượt bệnh nhân đạt 89,2 % kế hoạch năm, trong đó điều trị nội trú 3.140 lượt bệnh nhân, phát hiện 53 chị bị bệnh ung thư. K vú 40 chị, K tử cung 11 chị, K buồng trứng 2 chị. Bệnh viện đã chữa trị 188 lượt phụ nữ bị ung thư trong đó có K vú 158 lượt, K tử cung 16 lượt.
– Doanh thu khám chữa bệnh 33.000.000.000 đồng đạt 100% kế hoạch năm.
– Công suất giường bệnh đạt 70,01%.
Sau 4 năm bệnh viện đi vào hoạt động (19/5/2009 – 19/5/2013), từ năm thứ ba Bệnh viện đã tự cân đối được tài chính, nộp khoán về Hội. Năm 2013 bệnh viện gặp khó khăn nhưng với nỗ lực đã trang trải kinh phí, tiền lương CBNV và nộp khoán về Hội 3.000.000.000 đồng. Tổ chức khám và chữa trị miễn phí sau khi BHYT thanh toán cho 1.229 phụ nữ nghèo, trong đó có 53 chị bị bệnh ung thư số tiền 1.097.482.346 đồng, thực hiện được mục tiêu “Khám phát hiện ung tư vú, tử cung, chữa trị miễn phí cho phụ nữ nghèo”.
4. Chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh
– Năm 2013 là năm tổng kết 10 năm thực hiện chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, mười năm qua Hội đã giúp cho 650 em bị tim bẩm sinh đã được phẫu thuật đem lại cuộc sống mới cho các em.
Trong năm Thành Hội chỉ đạo các Quận Huyện Hội phối hợp với Trung tâm Y tế các Quận Huyện tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 1 đến 20 tuổi, có 6.166 em đến khám, phát hiện 124 em nghi bị bệnh tim bẩm sinh. Chỉ có 78 em đến khám theo giấy mời, phát hiện chỉ định phẫu thuật 19 em.
Ban Chủ nhiệm Chương trình tim đã làm việc với Bệnh viện Đà Nẵng mời các em đến để khám, lập 208 hồ sơ, vận động tài trợ kinh phí phẫu thuật tim cho 54 em, số tiền 2.362.000.000 đồng. Trong đó: Quận Hội Hải Châu 8 em, số tiền 282.000.000 đồng;  Thanh Khê 8 em, số tiền 343.500.000 đồng; Liên Chiểu 7 em, số tiền 372.500.000 đồng; Ngũ Hành Sơn 4 em, số tiền 201.500.000 đồng; Cẩm Lệ 8 em, số tiền 345.000.000 đồng; Sơn Trà 8 em, số tiền 388.000.000 đồng; Hòa Vang 11 em, số tiền 429.500.000 đồng.
5. Chương trình hỗ trợ và chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ung thư năm 2013. Thành Hội giao cho Bệnh viện Phụ nữ tổ chức khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, tử cung cho 586 phụ nữ nghèo ở 5 Quận với nguồn kinh phí 500.000.000 đồng, trong đó Quận Hải Châu 101 chị, Thanh Khê 184 chị, Cẩm Lệ 52 chị, Ngũ Hành Sơn 128 chị, Sơn Trà 121 chị.
Ngoài thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, trong năm Thành Hội đã chi kinh phí để bệnh viện khám tầm soát ung thư vú, tử cung cho 120 phụ nữ nghèo ở Quận Ngũ Hành Sơn và 80 phụ nữ nghèo Quận Sơn Trà với số tiền 200.000.000 đồng.
– Hỗ trợ chữa bệnh cho 38 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng, số tiền 104.000.000 đồng.
– Thành Hội tài trợ miễn giảm viện phí cho 1.039 bệnh nhân nghèo bị bệnh ung thư đang chữa trị tại Bệnh viện Ung thư, số tiền 801.508.301 đồng. Miễn giảm viện phí cho 1.229 phụ nữ nghèo đang chữa trị tại Bệnh viện Phụ nữ, số tiền 1.097.482.346 đồng.
–  Nhân dịp các ngày lễ, tết Thành Hội vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trực tiếp trao 520 xuất quà, 250 thùng mì tôm, 250 quyển vở học sinh, số tiền 438.500.000 đồng.
6. Chương trình giúp Huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chỉ thị 18 của Thành Ủy và kế hoạch của Ban chỉ đạo chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng. Năm 2013 Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh đã vận động hỗ trợ sữa nhà cho phụ nữ nghèo, hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em, tài trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo bị bệnh ung thư đang chữa trị tại Bệnh viện Ung thư, tài trợ viện phí cho phụ nữ nghèo đang chữa trị tại Bệnh viện Phụ nữ. Hỗ trợ chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo bị bệnh hiểm nghèo, đang chữa trị tại các bệnh viện hoặc đang chữa bệnh tại cộng đồng của Huyện Hòa Vang tổng cộng số tiền 540.000.000/470.000.000 đồng đăng ký với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng vượt 70.000.000 đồng.
7. Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng)
– Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng) chuyển về Thành Hội quản lý từ ngày 03/12/2012. Trung tâm có 23 CBNV trong đó: có 1 cán bộ biên chế và 22 hợp đồng hưởng phụ cấp theo dự án hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 120 trẻ em nghèo mồ côi và trẻ em khiếm thính (trong đó có 101 trẻ em mồ côi và 19 trẻ em khiếm thính). Năm học 2013-2014 Trung tâm hoạt động ổn định. Ngày 1/6/2013 Trung tâm tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Làng Hy Vọng, đánh giá kết quả hoạt động trung tâm 20 năm qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2013 – 2014.
– Đầu năm 2013 Thành Hội và Ban Giám đốc trung tâm đã làm việc và ký kết chương trình tài trợ với tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, Hội Phụ nữ Dân chủ Nhật Bản, Công ty TNHH Quốc tế Unilever và các tổ chức này tiếp tục tài trợ Làng Hy Vọng tổng số tiền 2.215.667.637 đồng. Ngoài ra Trung tâm còn vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ trực tiếp bằng hiện vật cho các em trị giá 298.000.000 đồng.
– Do bữa ăn của trẻ chưa đảm bảo chất lượng, Hội đã tăng thêm tiền ăn từ 17.000 đồng lên 30.000 đồng cho các em. Hội đã đề nghị UBND thành phố tăng thêm 1.000.000 đồng để phụ cấp CBNV 2.600.000 đồng/tháng. Qua một năm, Trung tâm cố gắng tạo điều kiện cho trẻ em nghèo mồ côi, khiếm thính, thất học nay có chỗ ăn, ở, học tập và học nghề.
8. Trại Chăn Nuôi
Năm 2013 tình hình sản xuất chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá thức ăn chăn nuôi tăng. Trong bối cảnh đó, Trại tích cực phòng chống dịch bệnh, tiết kiệm trong quản lý nên đã tự cân đối bù đắp được chi phí. Trong năm đã xuất chuồng 1.644 con heo trọng lượng 154.011 kg, thành tiền 6.431.304.740 đồng so với kế hoạch đạt 100,8%.
Trại gà số 1, số 2 đã xuất bán 147.956 kg trứng gà thành tiền: 3.846.856.000 đồng
+ Doanh thu năm 2013: 10.279.000.000 đồng
   Trong đó:  – Heo: 6.431.000.000 đồng
                      – Trứng gà: 3.846.000.000 đồng
9. Hoạt động của Quận Huyện Hội
– Thực hiện chương trình mục tiêu của các Quận Huyện Hội đề ra đầu năm 2013. Các Quận Huyện Hội vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ sửa chữa nhà, hỗ trợ phương tiện làm ăn, hỗ trợ chữa bệnh và trao 2.074 xuất quà tết cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh trên địa bàn Quận Huyện, số tiền 1.290.000.000 đồng
– Vận động chị em phụ nữ nghèo khám tầm soát ung thư vú, tử cung có 800 phụ nữ nghèo ở 5 Quận.
– Thực hiện Công văn 38/HBT về việc tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 1 đến 20 tuổi. Các Quận Huyện Hội phối hợp với Trung tâm y tế Quận Huyện tổ chức khám sàng lọc cho 6.166 em, phát hiện nghi 124 em bị bệnh tim bẩm sinh. Lập danh sách báo cáo Ban chủ nhiệm chương trình hướng dẫn tư vấn gia đình đưa các em đến Bệnh viện Đà Nẵng khám và chữa trị 54 em với số tiền 2.362.000.000 đồng, các Quận Hội Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê, Hải Châu tổ chức sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em đạt kết quả tốt.
10. Công tác vận động tài trợ
Năm 2013 Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ quỹ Hội đạt:
* Vận động tài trợ quỹ Hội: 10.075.619.294 đồng
Trong đó:
+ Thông qua Tài khoản Hội: 4.652.934.600 đồng
+ Tài trợ trực tiếp đối tượng: 5.422.684.694 đồng
11. Công tác kiểm tra
Năm 2013 Ban kiểm tra Thành Hội họp triển khai công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội các Quận Hội Hải Châu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Huyện Hòa Vang. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội, Bệnh viện Phụ nữ, Bệnh viện Ung thư và Trại Chăn Nuôi. Tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại của ông Nguyễn Chính góp phần giải quyết đơn thư kịp thời.
Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị hoạt động đạt kết quả tốt góp phần vào giải quyết công tác an sinh xã hội của thành phố. Các Quận Huyện Hội đã thực hiện đúng theo Điều lệ Hội quy định, BCH Hội và các Quận Huyện Hội giữ đúng sinh hoạt định kỳ.
12. Công tác tổ chức
Để kịp chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội, Chủ tịch Hội đã ký bổ nhiệm cán bộ phụ trách số công việc như: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vân Lan – Phó Chủ tịch Hội làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng thay Ông Trịnh Lương Trân – Phó Chủ tịch Hội để tập trung nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Ung thư, Quyết định số 46/QĐ-HBT ngày 4/3/2013 về việc bổ nhiệm nhân sự mới Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Công nhận Bà Nguyễn Thị Hứa – Chủ tịch Quận Hội Liên Chiểu thay ông Vũ Ngọc Thanh và Quyết định số 94/QĐ-HBT ngày 26/8/2013 về việc bổ nhiệm lại ông Phan Thanh Vinh giữ chức Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng). Công nhận bầu bổ sung vào BCH và quyết định số 53/QĐ-HBT ngày 29/3/2013 công nhận Phó chủ tịch Huyện Hội Hòa Vang. Tiếp nhận 10 trẻ em thành phố Đà Nẵng và 10 trẻ em tỉnh Quảng Nam vào sinh sống và học tập tại Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng) kể từ ngày 1/8/2013 và Quyết định số 100/QĐ-HBT ngày 27/9/2013 tiếp nhận 45 trẻ em thành phố Đà Nẵng và 55 em tỉnh Quảng Nam vào sinh sống và học tập tại Làng Hy Vọng từ 5/12/2012.
13. Công tác thi đua khen thưởng
 – Đầu năm Thành Hội phát động phong trào thi đua, qua đó các đơn vị, Quận Huyện Hội đã đăng ký phấn đấu thực hiện, Thành Hội đã xét đề nghị các cấp khen thưởng như sau:
– UBND thành phố – UBMTTQ Việt Nam thành phố và Thành Hội tặng bằng khen, giấy khen cho 13 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em.
– Để ghi nhận sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2013, Thành Hội xét đề nghị các cấp tặng bằng khen, giấy khen cho 20 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2013.
* Nhận xét đánh giá chung
Năm 2013 tình hình kinh tế xã hội diễn biến phức tạp và có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác vận động tài trợ thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội. Nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Chủ tịch Hội, Thường trực Thành Hội đã triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội đạt kết quả. Nổi bật là đã tổ chức khánh thành đưa Bệnh viện Ung thư vào hoạt động. Đây là cố gắng lớn của Hội đáp ứng sự trông mong chờ đợi của nhân dân và tâm huyết của lãnh đạo thành phố.
Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh đã giúp cho 650 em được phẫu thuật tim đem lại cuộc sống mới cho các em.
Làng Hy Vọng chuyển về Hội quản lý, đã nâng được bữa ăn từ 17.000 đồng/ 1 ngày ăn lên 30.000 đồng/1 ngày, giúp cho trẻ em nghèo mồ côi, khiếm thính, thất học nay có chỗ ăn, ở, học tập và hòa nhập cộng đồng.
Trong khó khăn chung Bệnh viện Phụ nữ đã nỗ lực thực hiện mục tiêu của bệnh viện khám phát hiện 53 chị bị ung thư và chữa trị miễn phí cho 1.229 phụ nữ nghèo đồng thời cải tiến quản lý, đã tự cân đối về thu chi và nộp khoán về Hội 3.000.000.000 đồng để thực hiện miễn giảm viện phí cho phụ nữ nghèo.
Bệnh viện Ung thư đã khắc phục khó khăn từng bước đưa bệnh viện đi vào nề nếp, thực hiện nhiệm vụ đề ra, đã chữa trị miễn phí cho 1.039 bệnh nhân nghèo bị bệnh ung thư, trong đó có 427 bệnh nhân ở tỉnh Quảng Nam.
Các Quận Huyện Hội tập trung tuyên truyền vận động thực hiện 2 chương trình mục tiêu của Hội góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình an sinh xã hội.
Tuy nhiên các hoạt động của Hội cũng gặp không ít trở ngại do cuộc khủng hoảng kinh tế cả trong và ngoài nước nên công tác vận động tài trợ để thực hiện các chương trình mục tiêu gặp khó khăn. Bệnh viện Ung thư được đầu tư lớn nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, bệnh nhân đến khám, điều trị và tầm soát ung thư còn ít, Bệnh viện Phụ nữ tuy có nhiều cố gắng nhưng năng suất chưa cao, Trại chăn nuôi mới đủ bù đắp chi phí chưa hoàn thành nộp khoán cho Hội.
II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014
Phát huy kết quả đạt được năm 2013, khắc phục những tồn tại. Năm 2014 BCH Thành Hội, các cấp Hội và toàn thể Hội viên quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chương tình mục tiêu đề ra.
1. Công tác tuyên truyền vận động xây dựng quỹ Hội
Năm 2014 Thành Hội, các Quận Huyện Hội tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền vận động tài trợ Quỹ Hội đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của Bệnh viện Ung thư và thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội đề ra.
2. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
– Trên cơ sở chỉ tiêu Hội giao 400 giường bệnh, Bệnh viện Ung thư xây dựng kế hoạch tài chính năm 2014.
– Tổng doanh thu: 88.084.000.000 đồng
– Hội đồng Thành viên và Kiểm soát viên thẩm định kế hoạch 2014 của Bệnh viện Ung thư trình chủ sở hữu.
– Ban Giám đốc tổ chức tổng kết hoạt động của Bệnh viện năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo số 35/TB – HBT  ngày 9/12/2013 của Chủ tịch Hội.
– Bệnh viện căn cứ kiểm kê 0 giờ ngày 01/01/2014 tiến hành lập hồ sơ quản lý tài sản theo quy định của nhà nước.
– Làm việc với hệ thống ngân hàng để tiếp nhận tài trợ mua máy xạ trị thứ hai, làm việc với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để nhận tài trợ bằng hiện vật các trang thiết bị y tế theo Công văn số 963 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên tăng cường chức năng giám sát đôn đốc việc thực hiện các quyết định của chủ sở hữu, thẩm định kịp thời các báo cáo tài chính, miễn giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo góp phần nâng cao hiệu quả của Bệnh viện Ung thư.
3. Ban Quản Lý Dự án Bệnh viện Ung thư
Ban Quản Lý Dự án Bệnh viện Ung thư đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán 16 gói thầu trang thiết bị y tế đã lắp đặt bàn giao cho Bệnh viện Ung thư, đã tạm ứng 90% đôn đốc các nhà thầu làm quyết toán để thanh toán 10% hoàn tất trong tháng 01/2014 và hoàn thành quyết toán dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Ung thư. Khẩn trương báo cáo quyết toán đề án tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực Bệnh viện Ung thư theo Quyết định số 248/QĐ-HBT của Chủ tịch Hội.
4. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng 
– Kế hoạch kinh doanh Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ năm 2014 chỉ tiêu 50 giường bệnh, mở rộng khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, tử cung cho phụ nữ.
– Tổng doanh thu: 32.350.000.000 đồng
– Tổng chi phí hoạt động: 32.700.000.000 đồng
– Chi phí chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện: 1.700.000.000 đồng
– Nộp khoán về Hội: 3.000.000.000 đồng
– Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ tổ chức tổng kết hoạt động năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.
– Tiếp tục tổ chức tuyên truyền quảng bá hình ảnh hoạt động Bệnh viện Phụ nữ thu hút bệnh nhân và thực hiện chế độ miễn giảm viện phí cho phụ nữ nghèo theo quy định của Thành Hội.
– Tiếp tục đổi mới trong quản lý, nâng cao năng suất khám chữa bệnh sử dụng thiết bị có hiệu quả phấn đấu đạt công suất giường bệnh trên 80%.
– Tiến hành các thủ tục để triển khai để xây dựng Bệnh viện Phụ nữ mới.
5. Chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em
– Kế hoạch chữa bệnh tim cho trẻ em nghèo năm 2014:
+ Trợ giúp phẫu thuật cho 70 em
+ Chăm sóc cho các em nghèo sau phẫu thuật 40 em và chi tiền tàu xe cho trẻ em nghèo 20 em theo 55a/2013/-TTg  của Thủ tướng Chính phủ.
+ Chi phí điều tra, khảo sát lập hồ sơ tuyên truyền tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh, chi phí không quá 10% của dự án.
Tổng kinh phí chương trình: 4.436.300.000 đồng
– Ban chủ nhiệm chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em làm việc với các tổ chức và ký hợp đồng tài trợ chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 1 đến 20 tuổi, tất cả các em có chỉ định phẫu thuật thì được cứu chữa kịp thời.
– Chỉ đạo các Quận Huyện Hội phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em vào đầu năm 2014.
– Ban chủ nhiệm chương trình làm việc với các Bệnh viện bảo lãnh kinh phí tài trợ phẫu thuật tim cho các em khi có chỉ định phẫu thuật.
6. Chương trình hỗ trợ chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng
– Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu của Thành Hội năm 2014 về hỗ trợ chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng, số tiền là 200.000.000 đồng.
– Tổ chức khám tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, tử cung cho 600 phụ nữ nghèo, số tiền là 500.000.000 đồng.
– Miễn giảm viện phí cho phụ nữ nghèo của thành phố Đà Nẵng đến khám chữa trị tại Bệnh viện Phụ nữ, bệnh nhân nghèo của các tỉnh miền Trung bị bệnh ung thư đến khám và chữa trị tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sau khi được BHYT thanh toán với số tiền là 3.000.000.000 đồng.
– Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ tặng quà cho 500 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh nhân các ngày lễ, tết số tiền là 250.000.000 đồng.
7. Chương trình giúp Huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chỉ thị 18 của Thành Ủy và Kế hoạch của Ban chỉ đạo chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Đà Nẵng. Năm 2014, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đăng ký hỗ trợ giúp Huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị 500.000.000 đồng.
8. Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng)
Lãnh đạo Thành Hội, Ban Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ đảm bảo kinh phí nuôi dưỡng 120 em nghèo bất hạnh thất học được ăn, ở và học hành.
9. Trại Chăn Nuôi
– Trong khó khăn về giá cả thị trường, dịch bệnh trại phát huy kết quả những năm qua. Phấn đấu kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014.
* Doanh thu: 9.399.510.000 đồng.
– Lợi nhuận: 665.000.000 đồng
10. Hoạt động Quận Huyện Hội
– Các Quận Huyện Hội tổng kết năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chương trình mục tiêu đề ra. Tiếp tục tuyên truyền vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ quỹ Hội, phấn đấu mỗi Quận Huyện Hội vận động 100.000.000 đồng trở lên để thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội.
– Triển khai thực hiện chương trình khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, chương trình khám tầm soát phát hiện ung thư vú, tử cung cho phụ nữ nghèo.
11. Ban Kiểm tra Thành Hội
 Năm 2014 Ban kiểm tra Thành Hội triển khai công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, các chương trình mục tiêu của Thành Hội, các đơn vị trực thuộc và Quận Huyện Hội.
12. Công tác tổ chức
– Công tác tổ chức xây dựng Hội, tập trung tuyên truyền tôn chỉ mục đích Điều lệ Hội, phân công cho Hội viên, trách nhiệm gắn hoạt động với thực hiện chương trình mục tiêu của Hội.
– Nâng cao chất lượng sinh hoạt của BCH gắn thực hiện chương trình mục tiêu của Hội.
Phát triển Hội viên mới chủ trọng chất lượng, nhiệt tình công việc của Hội không vì số lượng.
13. Công tác thi đua khen thưởng
– Căn cứ chương trình mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.
– Thành Hội phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014, các đơn vị trực thuộc, các Quận Huyện Hội đăng ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.
Trên đây là kết quả hoạt động của Hội năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2014. Đề nghị các cấp Hội phát huy những việc làm được và khắc phục những tồn tại nhằm đưa hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả thiết thực giúp phụ nữ và trẻ em nghèo, bệnh nhân nghèo vượt qua bất hạnh ổn định cuộc sống góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội của thành phố Đà Nẵng.
Nơi nhận:                                                                                                                           TM.HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
– Chủ tịch Hội;                                                                                                                            NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG
– Văn phòng Thành ủy (để báo cáo);                                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
– Văn phòng UBND TP.(để báo cáo);                                                                                                             (Đã ký)
– UBMTTQVN TP (để báo cáo);                                                                                                               Trần Chí Thành
– Thường trực Thành Hội
– Ban Thường vụ Thành Hội;
– Ban Kiểm tra Thành Hội;
– Các đơn vị trực thuộc Hội;
– Các Quận, Huyện Hội;
– Văn phòng Hội;
– Lưu: VT.