Bệnh viện Phụ nữ tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017

499
Chiều ngày 07 tháng 01 năm 2017, Bệnh viện Phụ nữ tổ chức Hội nghị người lao động  năm 2017 và tổng kết hoạt động năm 2016,  phương hướng hoạt động năm 2017. Đến dự có  ông Huỳnh văn Hoa – Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng; bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ nữ và toàn thể CBNV Bệnh viện dự.
          Theo báo cáo, năm 2016, Bệnh viện Phụ nữ đã đón gần 36.000 lượt người đến khám và chữa bệnh với tổng doanh thu gần 39 tỷ đồng. Bệnh viện tổ chức thực hiện tốt việc khám tầm soát ung thư vú và ung thư cho phụ nữ nghèo, đặc biệt đã miễn giảm viện phí cho  1.431 lượt phụ nữ  nghèo với số tiền gần 750 triệu đồng.
         Hầu hết các chỉ số thu dung, điều trị đều đạt và vượt. Bệnh viện đã có quan hệ, phối kết hợp tốt với nhiều bệnh viện tư trên địa bàn. Công tác dược đảm bảo các yêu cầu chuyên môn. Lãnh đạo bệnh viện bám sát các chỉ đạo của các cấp, thực hiện nghiêm túc kế hoạch tài chính, đảm bảo các quy định của Nhà nước. Thực hiện các chế độ cho đối tượng là phụ nữ nghèo và đặc biệt nghèo theo chỉ đạo của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh, đối tượng là BHYT theo đúng quy định của cơ quan Bảo hiểm. Thu đúng, thu đủ viện phí và nộp đầy đủ kịp thời, không để tồn quỹ lớn và đạt kế hoạch.
          Phát biểu chỉ đạo về nhiệm vụ năm 2017, tại Hội nghị Ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội nhấn mạnh: Xây dựng kế hoạch 2017 phải bám sát những chỉ đạo của UBNDTP, của ngành y tế, của Hội, phải mạnh dạn góp ý đề xuất điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý. Việc lấy ý kiến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không nên xem là chuyện nhỏ. Giám đốc không chủ quan, tự bằng lòng với những kết quả đã và vừa đạt. mà phải tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Bệnh viện để người dân đến khám và chữa trị ngày càng nhiều hơn nửa, làm cho bệnh viện phát triển mạnh hơn, thực hiện chính sách miễn giảm viện phí cho phụ nữ nghèo,  xây dựng hệ thống văn bản của nội bộ (quy chế làm việc của bệnh viện/ quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, Điều lệ mới của bệnh viện v.v …Phần đấu vượt doanh thu năm 2016. Về phía Hội, sẽ hỗ trợ tích cực, tạo các điều kiện thuận lợi,  nhất là các chính sách về miễn giảm, cùng với bệnh viện, thực hiện tốt mục tiêu nhân đạo, hướng đến người nghèo,
         Để ghi nhận sự đóng góp  trong  năm 2016, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã biểu dương khen thưởng 7 tập thể, 14 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.