Cần những tấm lòng cho những trái tim bệnh bẩm sinh

873

Tuổi thơ đẹp tựa vầng trăng
Ước mơ học tập tung tăng sân trường
Trái tim rạo rực tình thương
Nâng cao đôi cánh để vươn dặm dài

Nào ngờ từ thuở tim thai
Đã mang bệnh tật xưa nay khôn lường
Đà Nẵng tỏa rộng lòng thương
Mở ra hội cứu trái tim bệnh tình

Mười năm thực hiện chương trình
Mổ tim cho trẻ bẩm sinh mọi nhà
Hơn ba chục triệu một ca
Hội chi hết thảy người nhà đỡ lo

Nhờ lòng từ thiện giúp cho
Gần ba chục tỷ trợ cho hội này
Nhiều nhà doanh nghiệp chung tay
Cùng các tổ chức góp xây phong trào
“Tấm lòng vàng, bàn tay vàng”
Trái tim y đức sẵn sàng cho ta

Trái tim khỏe “Xẻ làm ba”
Còn hơn tim bệnh gây ra chết người

NGUYỄN ĐỨC MINH