CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2016

460
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
NGHÈO BẤT HẠNH TP ĐÀ NẴNG                            Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
        Số: 01/CTPĐTĐ-HBT                                      Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2016
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2016
Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của thành phố Đà Nẵng, năm tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiến hành Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ III (2015 – 2020), năm tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua yêu nước do UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng, khối thi đua các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp.
Để lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của thành phố và thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội đề ra. Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ hội viên với các chương trình mục tiêu cụ thể như sau:
I. Chương trình mục tiêu thi đua
   1. Tiếp tục tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội năm 2016.
   2. Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em
“Tất cả trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đều được cứu chữa kịp thời”.
– Vận động chi phí đảm bảo phẫu thuật tim cho 60 -70 em, số tiền 3.000.000.000 đồng.
– Tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh.
3. Chương trình tài trợ cho người nghèo bị bệnh ung thư chữa trị tại Bệnh viện Ung Bướu được miễn giảm viện phí sau khi trừ BHYT thanh toán và hỗ trợ bếp cháo từ thiện
– Trong năm Hội vận động 1.200.000.000 đồng giúp cho bệnh nhân nghèo bị bệnh ung thư chữa trị tại Bệnh viện Ung Bướu.
– Vận động hỗ trợ bếp cháo từ thiện tiền và hiện vật, tổng cộng quy ra tiền là 400.000.000 đồng.
4. Chỉ đạo Bệnh viện Phụ nữ tiếp tục thực hiện đổi mới nâng cao năng suất chất lượng khám chữa bệnh, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Thành Hội giao.
– Doanh thu chữa bệnh 34.400.000.000 đồng
– Lợi nhuận trước thuế 605.000.000 đồng
– Nộp khoán 3.500.000.000 đồng
5. Chương trình hỗ trợ chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại cộng đồng và tặng quà nhân dịp lễ tết.
– Hỗ trợ chữa bệnh cho 60 phụ nữ và trẻ em nghèo tại cộng đồng, số tiền 200.000.000 đồng.
– Tổ chức khám tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư vú, tử cung cho 350 phụ nữ nghèo, kinh phí 300.000.000 đồng.
– Vận động các nhà tài trợ tặng quà nhân dịp lễ, tết cho 400 phụ nữ và trẻ em nghèo số tiền 200.000.000 đồng (chưa kể Quận Huyện Hội).
6. Góp phần thực hiện cuộc vận động do UBMTTQVN phát động là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” theo tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành Ủy.
7. Chỉ đạo Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng)
– Trung tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016 vận động tài trợ 2.000.000.000 đồng. Tổ chức nuôi dạy trẻ em chăm ngoan học giỏi.
– Năm học 2015-2016 học sinh khá giỏi đạt trên 50%.
8. Tiếp tục chỉ đạo Trại Chăn nuôi tập trung phòng chống dịch bệnh, tổ chức sản xuất chăn nuôi đảm bảo kế hoạch giao, hoàn thành nộp khoán cho Thành Hội.
  9. Quận, Huyện Hội
Các Quận, Huyện Hội tiếp tục tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp tài trợ quỹ Hội, phấn đấu mỗi Quận, Huyện Hội vận động đạt 100.000.000 đồng trở lên để thực hiện các chương trình mục tiêu do Quận, Huyện Hội đề ra năm 2016. Phối hợp với Trung tâm y tế và các trường học Quận, Huyện tổ chức khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em; Vận động phụ nữ nghèo khám tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư vú, tử cung  ( Thành Hội có kế hoạch cụ thể).
  10. Công tác tổ chức xây dựng Hội; Tổ chức Đại hội Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ III  (2015-2020).
         Tập trung tuyên truyền tôn chỉ, mục đích Điều lệ Hội đến các hội viên, phân công và giao nhiệm vụ cho từng hội viên tham gia hoạt động các chương trình, đảm bảo sinh hoạt BCH Quận Huyện Hội theo Điều lệ quy định, củng cố  tổ chức Hội, phát triển Hội viên  thay cho số Hội viên chuyển công tác khác.
  11. Ban kiểm tra Thành Hội
          Ban kiểm tra căn cứ chương trình công tác của Thành Hội, xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động Hội theo Điều lệ Hội quy định.
  12. Công tác thi đua khen thưởng
           Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành Hội đôn đốc các đơn vị và Quận Huyện Hội tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, đăng ký thực hiện phong trào thi đua của đơn vị, của Quận Huyện Hội hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị và Quận Huyện Hội trong năm 2016.
* Thời gian thi đua, sơ kết và tổng kết
– 6 tháng đầu năm phấn đấu đạt trên 50% kế hoạch được giao để cuối năm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, lập thành tích chào mừng các ngày lễ, lớn trong năm, chào mừng  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội lần III nhiệm kỳ (2016-2020) của Hội.
– Thành Hội sơ kết thi đua đợt 1 vào trung tuần tháng 6 năm 2016 gắn với sơ kết hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm, đợt này Thành Hội sẽ biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm làm cơ sở để xét khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội năm 2016.
– Tổng kết công tác thi đua khen thưởng trong năm gắn với tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2016. Để có cơ sở xét khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm, Thành Hội đề nghị Quận, Huyện Hội, các đơn vị trực thuộc gởi báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân và tờ trình đề nghị khen thưởng về Thành Hội trước ngày 30/11/2016 để Thành Hội xét đề nghị các cấp khen thưởng.
II. Biện pháp thực hiện
 Sau khi dự phát động phong trào thi đua tại Thành Hội, các Quận Huyện Hội và đơn vị trực thuộc Thành Hội có kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua tại đơn vị mình, đăng ký chương trình mục tiêu thực hiện, hình thức khen thưởng gởi về Thành Hội trước ngày 10 tháng 3 năm 2016.
Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng kêu gọi toàn thể cán bộ hội viên ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhằm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo và người nghèo trên địa bàn thành phố giảm bớt khó khăn trong cuộc sống góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội nhiệm kỳ III của Hội.
Nơi nhận:
– UBND thành phố;
– Ban Thi đua Khen thưởng TP;
– UBMTTQVN thành phố;
– Khối thi đua các Tổ chức XH-XHNN;
– BCH Thành Hội;
– Các đơn vị trực thuộc;
– Các Quận Huyện Hội;
– Thi đua, Văn phòng Hội;
– Lưu VT.
HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
NGHÈO BẤT HẠNH TP.ĐÀ NẴNG    
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI
(Đã ký)
Phan Thị Mười