Đại Hội Chi bộ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

75

     Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ chức  Đại Hội Chi bộ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có đồng chí Huỳnh Trung Hậu, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng; Bà Phan Thị Mười, nguyên Bí thư Chi bộ Hội và toàn thể đảng viên chi bộ dự.

    Tại Đại Hội, Phó Bí thư Hồ Phước Dũng cho biết: Công tác vận động tài trợ quỹ hội thực hiện các chương trình mục tiêu của Hội đạt 48.662.709.340 đồng. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phân công đảng viên giúp đỡ kết nạp 4 đảng viên. Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, an ninh – quốc phòng, chỉ đạo công tác chuyên môn, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết chi bộ và các chương trình mục tiêu của Hội đề ra, đạt kết quả: Hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho  220 em, số tiền 11.265.160.000 đồng; Hỗ trợ khám chữa bệnh cho 8755 người nghèo, phụ nữ nghèo bị bệnh hiểm nghèo đang chữa trị tại Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Phụ nữ, số tiền 3.964.343.224.đồng; Hỗ trợ chữa bệnh cho 373 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh bị bệnh hiểm nghèo đang chữa trị tại cộng đồng,  số tiền 1.501.000.000 đồng; Thăm và tặng quà Tết cho 2581 phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh, số tiền 1.184.500.000 đồng; Vận động tài trợ xây dựng 4 nhà tình thương cho phụ nữ nghèo, đơn thân,  khó khăn về nhà ở, số tiền 200.000.000 đồng; Tổ chức nuôi dạy 129 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa tại Trung tâm Nuôi dạy Trẻ em khó khăn (Làng Hy vọng), số tiền 10.560.610.331đồng; Vận động tài trợ Bếp cháo từ thiện tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng:  2.255.961 suất cháo, bún, mì, bánh canh, giá trị 15.501.760.785 đồng. Các Quận, Huyện Hội vận động và trao 9.208  suất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh, số tiền 4.486.335.000 đồng. Công tác chính trị tư tưởng, Chi bộ thường xuyên chuyển tải Thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Thành uỷ phát hành, Công đoàn, Chi bộ phối hợp tổ chức nhiều hình thức hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về chính trị. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thấn nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII ) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị. Chi bộ xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho Chi ủy và đảng viên để cùng chăm lo công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy Khối và Chi bộ; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đoàn thể được phân công. Kiểm tra việc nộp đảng phí của đảng viên và sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ. Giám sát sinh hoạt đảng tại địa phương của tất cả đảng viên.

       Với tinh thần xây dựng, Đại hội đã nhận được các ý kiến tham luận và những ý kiến đóng góp thiết thực của các đồng chí đảng viên đối với các mặt hoạt động của chi bộ. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ II, 2015-2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ III, 2020-2025 đã được thông qua với sự nhất trí cao của tất cả các đảng viên trong chi bộ. Đại hội đã bầu ra BCH chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 có 3 đồng chí. Đồng chí Đỗ Thị kim Lĩnh tiếp tục được bầu làm Bí thư chi bộ và đồng chí Hồ Phước Dũng làm phó bí thư.

     Ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ông đã biểu dương kết quả  đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời ông chỉ đạo trong Nhiệm kỳ đến (2020-2025), 5 năm tới, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng có những diễn biến phức tạp, đa chiều, không như trước nữa, nhất là sau COVID 19, vì thế, đề nghị Chi bộ lãnh đạo và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cho đảng viên, đoàn viên tại cơ quan Hội, Làng Hy vọng. Tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05 ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, gắn với các phong trào thi đua như:“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,“Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị ” nội dung “5 xây”, “3 chống”, chương trình Thành phố 4 An, tiếp tục giúp Hòa Vang xây dựng nông thôn mới, phòng chống bạo lực gia đình, giúp đỡ người nghèo. Nội dung này, thực hiện đúng các chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, phấn đấu Chi bộ đạt tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm. Chi bộ lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các Chương trình mục tiêu mà Ban Chấp hành Hội có Nghị quyết giao chỉ tiêu hằng năm. 100% đảng viên, cán bộ nhân viên được quán triệt học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng, luật pháp Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 1 đến 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm. Phấn đấu kết nạp từ 2 – 3 đảng viên; 100% đảng viên học các lớp chính trị chuyên môn nghiệp vụ. 100% đảng viên không vi phạm kỷ luật Đảng; 100% đảng viên, cán bộ nhân viên thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan. Làm tốt công tác dân vận chính quyền.

(Kim Loan – NVTH)