Hưởng ứng Tuần lễ Áo dài” năm 2021.

90

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Ban Tuyên Giáo Đảng ủy khối các cơ quan phát động, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1/3 đến ngày 8/3/2021, nhằm tiếp tục khẳng định chủ quyền và tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi phụ nữ, người dân.

Một số hình ảnh sau:

Nguồn: (Kim Loan – NVTH)