Phương hướng đến: 2012 – 2015

337
Chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh mang tính nhân đạo nhân văn sâu sắc đã tạo điều kiện cho những gia đình bất hạnh có con bị bệnh tim bẩm sinh, đã được cứu chữa. Đến nay giúp 400 cháu được phẫu thuật, với số tiền trợ giúp 10.408.500.000 đồng. Sau phẫu thuật các cháu khoẻ mạnh, hoà nhập cộng đồng, học tập tốt, góp phần về thực hiện chương trình chăm sóc trẻ em và xoá đói giảm nghèo của thành phố Đà Nẵng.
Theo số liệu ngành y tế : mỗi năm các cháu sinh ra có 7-8 phần ngàn cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Ở thành phố Đà Nẵng, mỗi năm các cháu sinh ra có khoảng  60-70 cháu bị bệnh tim bẩm sinh.
Để tạo điều kiện cho những gia đình bất hạnh có con bị  bệnh tim bẩm sinh được cứu chữa.
Thành Hội xây dựng chương trình chữa  tim bẩm sinh cho  trẻ em nghèo bất hạnh 2010-2015.
Được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt số 1362/UBND-VX ngày 8 tháng 3 năm 2010.
1. Nội dung chương trình
Tất cả các cháu bị bệnh tim bẩm sinh đã được bệnh viện chỉ định phẫu thuật thì được thụ hưởng chương trình.
Thực hiện phương châm: “Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, gia đình tộc họ cùng tham gia” (Đồng chi trả).
     5 năm:
     – Trợ giúp phẫu thuật cho 350 cháu.
     – Trợ giúp 400 cháu sau phẫu thuật.
     – Kinh phí phẫu thuật: 14.000.000.000 đồng.
     – Chăm sóc sau phẫu thuật: 2.500.000.000 đồng.
Trong đó có kinh phí điều tra, khảo sát, khám sàng  lọc,  lập  hồ  sơ, tuyên truyền, mời chuyên gia, thăm bệnh nhân, hỗ trợ đi lại khám ở các bệnh viện, tiền thuốc bồi dưỡng sức khoẻ, hỗ trợ học tập, tổng kết chương trình.
Tuổi các cháu thụ hưởng chương trình 1-20 tuổi.
Đối tượng: con gia đình thuộc hộ nghèo, mới thoát nghèo, cháu nội, ngoại liệt sỹ, thương binh loại I hỗ trợ 100% kinh phí phẫu thuật.
Ngoài đối tượng trên, chương trình tài trợ một phần, gia đình tộc họ có trách nhiệm phối hợp thực hiện.
2. Nguồn kinh phí
Vận động Quỹ đạt: 16.500.000.000 đồng.
Phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố, kêu gọi tổ chức  phi Chính  phủ, tập đoàn, cá nhân người nước ngoài tài trợ kinh phí.
Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố trích phần kinh phí “Quỹ vì người nghèo” tài trợ.
Đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí.
Gia đình tộc họ có con em bị bệnh tim bẩm sinh không phải hộ nghèo, chính sách  góp phần kinh phí.
Thành Hội vận động đóng góp kinh phí.
3. Những giải pháp để tổ chức thực hiện
Hàng năm Ban Chủ nhiệm chương trình xây dựng Dự án tuyên truyền kêu gọi tài trợ, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động tổ chức thực hiện và tổng kết quyết toán chương trình.
Phối hợp với Quận, Huyện Hội tuyên truyền, tư vấn cho gia đình đưa con em đến bệnh viện khám để phát hiện bệnh tim bẩm sinh, hướng dẫn gia đình làm đơn và lập hồ sơ gởi về Ban chỉ đạo chương trình chữa tim bẩm sinh. Ban chỉ đạo đến thăm làm việc với gia đình để các cháu bị bệnh tim bẩm sinh được chữa trị sớm, thời gian hoàn thành thủ tục không quá 7 ngày để các cháu nhập viện.
Với trách nhiệm và tình cảm của chúng ta, vì bất hạnh của trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Chúng ta làm hết sức mình để không còn trẻ em nghèo bất hạnh bị bệnh tim bẩm sinh đã được bệnh viện chỉ định phẫu thuật mà không cứu chữa kịp thời.