Bà Phan Thị Vân Duyên và bà Lê Phương Thảo được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn (Làng Hy vọng)

516
 Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2017, tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng), ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm cho bà Phan Thị Vân Duyên – tổ trưởng tổ quảng sinh xã hội giữ chức Phó Giám đốc Phòng Nghiệp vụ và bà Lê Phương Thảo – tổ trưởng tổ Hành chính giữ chức Phó Giám đốc hành chính của Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn (Làng Hy vọng) có hiệu từ ngày 18 tháng 01 năm 2017. Cùng dự có Lãnh đạo Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm và toàn thể CBNV Trung tâm.
              Tại buổi công bố này, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch  Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, đã phát biểu chúc mừng và khẳng định việc bổ nhiệm hai phó Giám đốc mới nhằm trợ giúp cho Giám đốc trong công việc tốt hơn, để Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng) ngày càng phát triển. Ông mong rằng CBNV luôn đoàn kết yêu thương nhau, hỗ trợ để hai đồng chí Phó Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ mà Lãnh đạo Thành Hội và Giám đốc Trung tâm giao (Kim Loan-NVTH).