Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh quận...

    Nhân dịp mùa xuân Quý Mão sắp đến, ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội, bà Đỗ thị Kim Lĩnh, Phó Chủ...

      Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2022, ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em...

     Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2022, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng...

Chiều ngày 19 tháng 9 năm 2022, ông Huỳnh Văn Hoa Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh...

     Sáng 29 tháng 6 năm 2022, ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất...

     Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại hội trường UBND phường Tân Chính, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em...

      Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2022 Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố ĐàNẵng...

     Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại hội trường Trụ sở các Hội xã hội, Xã hội – nghề nghiệp quận...

     Sáng 27/4, Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh quận Liên Chiểu tổ chức trao kinh phí khám...

     Chiều nay Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố và quận Sơn Trà đã đến thăm...

     Chiều ngày 06 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Trụ sở các Hội xã hội, Xã hội – nghề nghệp quận...

      Chiều ngày 30 tháng 03 năm 2022, ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em...

     Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2021, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng...

      Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2021, Nhóm Bạn Thanh Tâm khởi động lại "Nồi cháo tình thương" tại bệnh viện...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc