Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

421

    Chiều ngày 4 tháng 3 năm 2019, Chi bộ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ chức Học tập quán triệt chuyên đề năm 2019 của Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) cho Đảng viên, Đoàn viên công đoàn Hội và Làng Hy vọng.

     Đồng chí Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội đã báo cáo những nội dung cơ bản của chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí đã nêu rõ lý do chọn chuyên đề của năm 2019, đặc biệt đồng chí đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 2 chữ “Nhân dân” có vai trò to lớn trong sự nghiệp cách mạng và trong từng giai đoạn lịch sử của dân tộc.

     Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của thành phố. Qua việc học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2019 đã giúp cán bộ, đảng viên, ĐVCĐ Hội và Làng Hy vọng nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của chuyên đề, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của cơ quan, qua đó góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung quan trọng của chuyên đề năm 2019 đến cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân.

    Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Kim Lĩnh, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Hội chỉ đạo các đồng chí đảng viên, ĐVCĐ Hội và Làng Hy vọng viết Bản cam kết, thực hiện hiệu quả các nội dung của chuyên đề.

(Kim Loan – NVTH)