Thư cảm ơn của cháu Trần Anh Khoa, Tổ Tổ 148 P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

132