Thư cảm ơn của cháu Vũ Hoàng Bảo Trân, Tổ 197 An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng

133