Sáng ngày 7 tháng 10 năm 2021, Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh Huyện Hòa Vang...

      Trong đầu tháng 7 năm 2021, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội, bà Đỗ Thị Kim  Lĩnh, Phó Chủ...

    Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2021, Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh quận Liên Chiểu long...

     Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2021, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh quận Sơn Trà tiến...

     Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2020, Chi bộ Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố...

     Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2020, như thường lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Chợ Hàn trực thuộc Hội Liên hiệp...

     Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Ngân hàng Agribank chi nhánh Đà Nẵng, phối hợp Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ...

     Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ...

     Trong tháng 5 năm 2020, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội và bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Phó Chủ tịch...

      Ngày 27 tháng 4 năm 2020, ông Huỳnh Văn Hoa - Chủ tịch Hội và bà Đỗ Thị Kim Lĩnh -...

       Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2020, bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và...

     Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2019, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng...

      Chiều ngày 06 tháng 01 năm 2020, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Quận Cẩm Lệ...

     Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2018, ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội; bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Phó Chủ tịch...

    Ngày 18 tháng 10 năm 2019, Ngân hàng Agribank chi nhánh Đà Nẵng, phối hợp Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc