Sáng 16/5/2014, Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 05 năm thành lập (19/5/2009 – 19/5/2014). Đến dự...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG  Số: 40 /QĐ-HBT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH TP. ĐÀ NẴNG  Số:  38 /QĐ-HBT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM NGHÈO BẤT HẠNH TP.ĐÀ NẴNG Số: 01/ BC- HBT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập...

Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2013, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Quận Thanh Khê tổ chức tổng...

Bình dị, kiên nhẫn, các cán bộ cơ sở của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh (PN&TENBH) thành phố...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

Việc khám phát hiện sớm ung thư vú và tử cung cho phụ nữ nghèo cần được tiến hành nhanh, rộng khắp hơn, đó...

Những năm qua, Chương trình Chữa tim bẩm sinh (TBS) cho trẻ em nghèo bất hạnh đã hỗ trợ phẫu thuật cho 607 em...

Trước khi trở lại làm tân sinh viên, Trần Lê Nhật Quỳnh tìm gặp ông Trần Chí Thành, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc