Sáng ngày 05 tháng 02 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội; bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng...

     Chiều ngày 28 tháng 7 năm 2017, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Quận Cẩm Lệ tổ...

     Thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-CĐVC của Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng về tổ chức hoạt động nhân Ngày...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2017, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng tổ chức...

    Sáng 17 tháng 11 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội và bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó...

Sáng ngày 02 tháng 3 năm 2017, gia đình ông Phan Diễn - nguyên ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư - nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng đã đến thăm Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng và Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

 Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2017, tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn (Làng Hy Vọng), ông Huỳnh Văn Hoa -...

Chiều ngày 15 tháng 02 năm 2017, lãnh đạo Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đến thăm bà Đào Thị Hằng, 36 tuổi ở tại 392/42 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.

Sáng ngày 8 tháng 9 năm 2015, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Quận Sơn Trà tổ chức Đại...

Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2016, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Quận Cẩm Lệ tổ chức tổng...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM                                ...

Ngày 22 tháng 3 năm 2017, ông Huỳnh Văn Hoa – Chủ tịch Hội; bà Đỗ Thị Kim Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng đến thăm và hỗ trợ 6 trường hợp tại cộng đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng...

HỘI BẢO TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM  NGHÈO BẤT HẠNH TP ĐÀ...

Thư vận động tài trợ

Các đơn vị trực thuộc